EU-kommissionen stämmer Sverige i EU-domstolen för att inte ha infört EU:s vapendirektiv. Det meddelar kommissionen i ett pressmeddelande.

Vapendirektivet infördes 2017 och syftar till en EU-gemensam reglering av handel och innehav av vapen för civilt bruk, exempelvis för sportskytte och jakt. Målsättningen är att det ska vara svårare för grovt kriminella och terrorister att komma över vapen.

Enligt direktivet hade medlemsstaterna fram till 14 september 2018 på sig att införliva det i sin egen lagstiftning. Det är alltså något som Sverige ännu inte har gjort.

Anledningen till det är att de S-ledda minoritetsregeringar Sverige haft sedan 2017 inte lyckats övertyga en riksdagsmajoritet om hur direktivet ska införas i Sverige. Moderaterna anklagar exempelvis Socialdemokraterna för att försöka utnyttja situationen för att införa mer långgående restriktioner för vapenägande i Sverige än EU-direktivet kräver.

2019 fick Sverige en varning av EU-kommissionen och gavs då två månader för att ge besked om hur man går vidare med införandet av vapendirektivet. Men direktivet har nu nästan tre år senare ännu inte införts, och därför hamnar Sverige i EU-domstolen

I EU-domstolen finns det risk att Sverige döms att betala böter för att inte ha infört vapendirektivet.