Bryssel kommer under veckan att lägga fram förslaget om att låta så kallad kvalificerad majoritetsröstning omfatta samtliga EU-skatteregler till 2020. Anledningen är att man på sikt vill införa EU-skatter.

Som ett första steg föreslår kommissionen att kvalificerad majoritetsröstning utökas till områden som inte är kopplade till nationella skattefrågor. Ett andra steg skulle beröra skatteområden som hälsa, klimatförändringar eller miljöskydd medan ett tredje skulle handla om områden redan harmoniserade under EU-lag som VAT.

Till sist vill kommissionen skrota vetorätten för initiativ ämnade till att säkerställa ”rättvis och konkurrensmässig beskattning” inom EU:s inre marknad. Detta steg kan komma att användas för att tillämpa en gemensam skattebas för företag.

Enligt EU-kommissionen når inte EU:s skattelagar upp till sin fulla potential och det är nu dags att ”omvärdera den traditionella synen på suveränitet”. Man ska också enbart se det som en fråga om när och inte om detta ska ske.

Med hänvisning till att ge upp än mer makt till Bryssel ses EU-kommissionens förslag av många att inte ha en speciellt stor chans att klubbas igenom. Vissa menar att det till och med är osmart att ens lägga fram förslaget då det kommer att utnyttjas av ”nationalister och populister” i EU-valet i sommar.