I september kom uppgifter om svidande EU-kritik mot Sveriges gränskontroller. Uppgifterna ska ha betraktats som ”politiskt känsliga” och skulle undanhållas till efter valet. Nu visar det sig att kritiken var mycket mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

– Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten, sa en källa som jobbat inom gränspolisen i Stockholm i flera år till Kvällsposten i september.

SR Ekot har granskat kritiken i den sekretessbelagda rapporten som säger att stora delar av den svenska gränskontrollverksamheten bryter mot EU:s regler, vilket omedelbart måste åtgärdas.

”Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer”, skriver man bland annat.

Utöver de tidigare uppgifterna totalsågas hela uppbyggnaden och organisationen kring hur gränskontrollerna hanteras.

LÄS MER: Rapport: Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller – hemlighölls innan valet

Myndigheterna som ansvarar för de yttre gränskontrollerna, Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen, saknar en gemensam struktur och genomgående enhetlighet i sitt sätt att arbeta. Sverige anklagas att bryta mot Schengenregelverket på ett flertal punkter.

Enligt Patrik Engström, chef för gränspolisen, har Sverige sedan 2000 prioriterat annat än yttre gränskontroller.

– Det är alltid lätt att i efterhand vara efterklok. Om man ska vara efterklok nu så är det så att inför den stora omorganisationen 2015 så försvann den här frågan från dagordningen. Och där gick möjligtvis en möjlighet till att göra någonting bättre lite om intet.

Ytterligare ett område Sverige får underkänt i är personalens tillgång till viktiga databaser som de ska göra sökningar i. Samtliga svenska gränskontroller får här bottenbetyg. Detta ska ha varit ett problem som påpekades redan 2011, förra gången gränskontrollerna granskades, och utgör alltså fortfarande ett problem.

En lista med totalt 95 punkter ska ha sammanställts av EU-kommissionen som kommer att delges ansvariga myndigheter och departement inom kort. Dessa hör i sin tur till fem större områden: organisering och ledning, resurssättning, kompetensnivåer, arbete med riskanalyser och it- och teknikstöd.

Enligt Patrik Engström kommer det ta fem år att åtgärda samtliga problem.