Att Ungern kräver att så kallade icke-statliga organisationer måste registreras om de finansieras från utlandet anser EU-domstolens generaladvokat bryter mot EU-rätten.

Efter att det visat sig att ett flertal icke-statliga organisationer bedrivit människosmuggling och underlättat illegal invandring till Europa klubbade Ungern 2017 igenom lagar för att reglera dessa.

Rent konkret innebär lagen att alla icke-statliga organisationer som årligen mottar över 16 000 kronor i finansiering från utlandet måste registrera sig. De måste även på alla sina publikationer tydligt informera om att man är en organisation som får utländskt stöd.

Detta ansåg EU-kommissionen stred mot föreningsfriheten, den fria rörligheten för kapital och skyddet av personuppgifter och drog Ungern inför EU-domstolen. På tisdagen yttrade sig en av domstolens generaladvokater, Campos Sánchez-Bordona, i ärendet där man går på kommissionens linje.

Avskräckande

Enligt Sánchez-Bordona kan registreringskravet verka avskräckande för donationer och därmed påstås det utgöra ett direkt hinder för organisationerna att utöva föreningsfrihet.

Man anser heller inte att den ungerska regeringens motivering till lagen – skydd av allmän ordning, bekämpandet av penningtvätt samt finansiering av terrorism – är tillräckligt.

Generaladvokatens yttrande är inte bindande men oftast går EU-domstolen på samma linje.