I slutet av förra veckan antog EU-parlamentet en resolution om att man kommer behöva en utökad budget för att klara pandemin och för att bibehålla sammanhållningen i unionen. Samtidigt menar man att desinformation kring viruset utgör ett folkhälsoproblem vilket man vill bekämpa genom att inrätta en central europeisk informationskälla där EU:s medborgare får tillgång till ”korrekt och kontrollerad information”.

Det var i fredags EU-parlamentet sammanträdde och man efterlyste ”ett massivt återhämtningspaket” för att stödja den europeiska ekonomin efter pandemin. I dag torsdag kommer EU:s regerings- och statschefer mötas för att diskutera krisen närmare.

Samtidigt diskuterades inrättandet av ett permanent europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring och en EU-coronavirussolidaritetsfond på minst 50 miljarder euro. Man vill också få större befogenheter för att agera i samband med vad man betecknar som gränsöverskridande hot mot folkhälsan.

”Korrekt information”

Vidare anser man att desinformation om covid-19 i nuläget utgör ett stort folkhälsoproblem och uppmanar unionen att inrätta en europeisk informationskälla på samtliga officiella språk för att se till att alla medborgare har tillgång till vad man kallar korrekt och kontrollerad information.

Man vill även att sociala medier-företagen ”proaktivt vidtar de åtgärder som krävs för att stoppa desinformation och hatpropaganda om coronaviruset”.