Efter flera dagars intensiva möten i Bryssel mellan EU-s ledare har man tillsammans valt att publicera ett dokument med framtida riktlinjer kring hanterandet av migrationen till och inom unionen.

Av dokumentet framgår att överenskommelsen helt och hållet ska bygga på frivillighet. EU-länder ska inte tvingas ta emot asylsökande eller ha ett asylcenter inom sitt territorium. Denna skrivning krävdes för att de invandringsrestriktiva länderna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien skulle ställa sig bakom dokumentet.

Det framgår även att EU är fast beslutet att inte upprepa misstagen från år 2015 med okontrollerade migrationsströmmar. EU-ledarna tog ett gemensamt beslut om att stärka kontrollen av EU:s yttre gränser.

Vidare är man överens om att utreda möjligheterna för att upprätta ett center för flyktingmottagning i Nordafrika samt även liknande asylcentra i EU-länder. Ledarna inom unionen hoppas att det ska minska människors vilja att ge sig av på farliga resor över Medelhavet. De som räddas ska tas till ett asylcenter för vidare bedömning om det rör sig om ekonomiska migranter eller om de kan tänkas ha asylskäl.

I dokumentet anges att man även vill stoppa människor via den östliga delen av Medelhavet och att man ska förlänga och utöka avtalet med Turkiet om att sända tillbaka migranter. Samarbetet med länderna på västra Balkan ska intensifieras för att begränsa den illegala migrationen och gränsskyddet ska stärkas.