På torsdagen antog EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott ett förslag om att införa minimilön i hela unionen, något Sverige och övriga Norden protesterat emot.

I slutet av 2020 presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en plan för att ge arbetstagare i unionen ”tillräckliga minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard var de än arbetar”. I Sverige, där löner främst sätts genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare utan statlig inblandning, har man länge varit kritiska mot planerna.

Tidigare i år stod det klart att Sverige inte får det undantag från direktivet om en europeisk minimilön man velat ha.

LÄS ÄVEN: Inget svenskt undantag från europeisk minimilön att vänta

Det förslag som parlamentets arbetsmarknadsutskott nu antagit går ett steg längre än kommissionens direktiv. Förslaget är nu att minimilönen ska ligga på 50 procent av medianlönen och 60 procent av snittlönen i respektive land. Tidigare fanns inga bestämda siffror.

Från svensk sida ses detta som ytterligare en försämring jämfört med kommissionens förslag, och att svenska löner ska sättas i Bryssel betraktas som ett direkt hot mot hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och sätter löner.