Efter flera turer huruvida kärnkraft och naturgas ur klimatpåverkande synpunkt ska klassas som en hållbar energikälla, röstade en majoritet i EU-parlamentets miljö- och finansutskott emot EU-kommissionens förslag om att klassa dem som klimatmässigt hållbara.

Senast i februari i år rapporterade Samnytt om att EU-kommissionen ändrat sig och då ville klassa kärnkraft och naturgas som hållbara energikällor. I Sverige har den rödgröna regeringen valt att inte betrakta kärnkraften som hållbar.

LÄS ÄVEN: EU-kommissionen byter fot – vill se kärnkraft klassad som hållbar

Rösterna för att fälla EU-kommissionens förslag att klassa kärnkraft och naturgas som klimatmässigt hållbara i dagens utskottsomröstning slutade med 76-62.

– Det är dock viktigt att påpeka att det inte är ett förbud mot kärnkraft och naturgas per se, säger statsradions Europakorrespondent Andreas Liljeheden.

– Utan det här handlar enbart om taxonomin och investeringar, där man ska styra investeringar till det som klassas som hållbart.

Långt ifrån avgjort

Den slutgiltiga omröstningen sker i parlamentet i början av juli, och inte heller resultatet där är givet.

LÄS ÄVEN: EU kan klassa kärnkraft som icke hållbar investering

– Ofta går ju parlamentet på utskottets linje, men inte alltid, och särskilt inte i den här frågan som är väldigt känslig, säger Andreas Liljeheden.