EU-ländernas ministrar nådde på torsdagen ”konsensus” gällande att varna utomstående länder som vägrar ta tillbaka sina emigranter som saknar rätt att befinna sig i Europa. Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard konstaterar att om länderna inte börjar samarbeta riskerar de skärpta visumrestriktioner för inresa till Europa.

Eftersom Sverige för tillfället innehar EU-ordförandeskapet var det Sverige som ledde unionens möte i Stockholm på torsdagen.

Ministrarna var överens om att verktyget, som funnits sedan 2020, ”bör användas fullt ut” för att öka antalet migranter som återvänder till sina hemländer efter att deras asylansökningar fått avslag, sade Maria Malmer Stenergard till de församlade journalisterna.

– Om intensifierade politiska och diplomatiska ansträngningar inte skulle ge önskat resultat, uppmanar medlemsländerna kommissionen att återkomma till [Europeiska, reds. anm] rådet med förslag om visumrestriktioner”, sade hon vidare.

Vill se omedelbart återvändande i fler fall

Den nya tuffare linjen återspeglades i ett brev som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sände ut till EU-ländernas ledare på torsdagen. Detta inför ett toppmöte den 9-10 februari där frågan ska diskuteras.

Von der Leyen konstaterade att EU:s medlemsländer kan ansluta sig till ett pilotprogram under årets första halva för att påskynda screening och asylförfaranden för berättigade migranter – och ”omedelbart återvändande” för dem som saknar asylskäl.

Hon sade också att hon ville att EU ska upprätta en lista över ”säkra ursprungsländer”, och stärka gränsövervakningen på Medelhavet och västra Balkans vägar som utomeuropeiska migranter använder för att ta sig in i Europa.

LÄS ÄVEN: Internationell informationskampanj ska minska migranttrycket på Sverige