En nedgång i investeringar, konsumtion och export har tryckt ner den tyska ekonomin till recession under det första kvartalet. Experter menar att situationen kommer bli ännu värre under andra kvartalet.

Tysklands BNP sjönk med 2,2 procent under första kvartalet jämfört med förra, bekräftar data från Federala Statistikmyndigheten. Det är i linje med de förutsägelser som släpptes för två veckor sedan.

Fallet är det största sedan finanskrisen 2008 och det nästa högsta sedan Tyskland återförenades.

Det orsakades främst av 3,2 procent nedgång konsumtion; 6,9 procent nedgång i företagsinvesteringar i fabriker och utrustning; 3,1 procent nedgång i export och 1,6 procent nedgång på importsidan.

Den tyska regeringen förväntar sig den största recessionen sedan andra världskriget där BNP väntas sjunka med 6,3 procent i år.

authorimage