På Hjulsta grundskola i Stockholm har ”våldet exploderat” sedan ledningen införde så kallat ”lågaffektivt bemötande”, enligt huvudskyddsombudet Irene Ziverts. Nu vill hon se ett förbud mot metoden.

Lågaffektivt bemötande är en vägledning för hur en lärare ska agera när elever bråkar, slåss, är utåtagerande, skriker eller på andra sätt uppför sig problematiskt, rapporterar tidningen Skolvärlden.

Enligt psykologen och förespråkaren för denna metod, Bo Hejlskov Elvén, går det ut på exempelvis följande för att hantera en konfliktsituation:

 • Reagera lugnt och behärskat.
 • Undvik ögonkontakt vid konfliktrisk.
 • Undvik beröring när en elev är upprörd.
 • Respektera det personliga utrymmet.
 • När du känner behov av att gå framåt, gå två steg baklänges.
 • Ställ dig aldrig mitt emot eleven.
 • Undvik att markera dig, t.ex. genom att spänna dina muskler.
 • Sätt dig, gärna på golvet. Då tar du mindre plats i elevens medvetande.
 • Prata lugnt i inledningen av förloppet. Om eleven förlorar kontrollen ska du inte prata alls.
 • Ge dig. Att ge sig handlar inte om att ge sig varje gång eleven vill något annat än vi. Ofta handlar det om att rädda en situation.
 • Avled, humor är effektivt i detta sammanhang.

Enligt Skolvärlden har detta ”lågaffektiva bemötande” spridit sig på senare tid.

Vill förbjuda metoden
Men nu varnar skyddsombudet från Lärarnas Riksförbund för konsekvenserna av metoden eftersom det enligt henne har lett till mer hot och våld – och vill förbjuda metoden.

– Vi kan inte se någon annan anledning till det ökade våldet. Rektorn tycker dock inte detta. Men vi har haft möten med skolledning och grundskolechef och försökt fråga rektorn om vad hon tror att anledningarna kan vara – men det kan hon inte svara på, säger Irene Ziverts till Skolvärlden.

Det var rektorn Heléne Hodges, som började i mars förra året, som införde metoden, varefter våldet eskalerat, menar Ziverts.

Personalen går bara därifrån
Enligt facket har personalen tidigare agerat direkt när en elev agerat hotfullt. Men i enlighet med den nya metoden ska personalen undvika att ta någon konflikt – och i stället bara gå därifrån och be elevens mentor ringa hem till föräldrarna.

– Nu upplever eleverna att det inte händer någonting och då sprider oron sig, menar Irene Ziverts vidare.

Eleverna tagit över skolan
Irene Ziverts berättar att många är rädda för de elever som numera styr och ställer.

– Även skolans lärare är rädda för eleverna. Eleverna har tagit över skolan och lärarna vågar knappt gå förbi dem i trapporna. Det är ohållbart. Jag har inte sett så många incidenter på så kort tid på en skola – och som bara fortsätter öka.

Rektorn Heléne Hodges menar dock att det är ”svårt att dra snabba slutsatser” huruvida det ”lågaffektiva bemötandet” är orsaken till det eskalerande våldet.