Imorgon kommer en föreläsning med titel ”Nationalismens framfart – ett hot mot demokratin” med obligatorisk närvaro att hållas i Tannbergsskolan i Lycksele. Bakom den extrainsatta föreläsningen som bryter schemat för flera klasser ligger en EU-finansierad organisation. Elever på skolan kontaktade Samhällsnytt och uttryckte sin bestörtning över upplägget. De menar att skolan ska vara politiskt obunden och ge utrymme till alla åsikter. Skolans rektor Eva Lundström hävdar dock att föreläsningens titel inte innebär ett politiskt ställningstagande.

Alexandra Holmgren är 18 år gammal och studerar på skolan. Hon är upprörd över föreläsningen och menar att om skolan vill problematisera nationalism då bör båda parter komma till tals:

– Jag kände på en gång att budskapet är väldigt vinklat – att nationalism är ett hot mot demokratin. Man tillåts inte att analysera själv och ta ställning – som om det vore ett faktum, punkt slut. Man får inte chans att höra den andra sidan av myntet. Det finns ju också fördelar med nationalism självklart men det vill de inte berätta, säger hon till Samhällsnytt.

Har du framfört dina synpunkter till skolledningen?

– Jag har skrivit ett mejl till rektor på eftermiddag och undrade ifall om jag kan filma föreläsningen. Det vore väldigt intressant att dokumentera. Jag har dock inte fått något svar än.

Alexandras åsikt verkar ha stöd i skollagen som i §5a stipulerar att politisk information bör utformas på ett objektivt sätt med flera olika partier som får presentera sina program och som ska väljas ut på en objektiv grund. I §5 står det även att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.

När Samhällsnytt når skolans rektor Eva Lundström bekräftar hon att föreläsningen kommer att äga rum imorgon. Enligt henne anordnas föreläsningen av skolan i samarbete med organisationen Europa Direkt Västerbotten.

– Det är EU-kommissionen som står bakom samt region Västerbotten, Umeå och Skellefteå kommuner.

organisationens hemsida marknadsförs olika föreläsningar om EU. Samtidigt erbjöds möjligheten att skräddarsy en föreläsning utifrån egna behov ”för 0 kronor”.  Enligt Lundström var det den EU-finansierade organisationen som tog initiativ till föreläsningen på Lycksele gymnasium.

Hur rimmar en föreläsning med titeln ”Nationalism – ett hot mot demokratin” med skollagens krav på objektiv politisk information?

– Det betyder ju inte det. Det finns en problematisering och det är historisk grund som kommer att belysas under föreläsningen – hur nationalismen såg ut i efterkrigstiden och hur den ser ut idag.

Varför kallas föreläsningen så om det inte betyder det?

– Det handlar om hur man vill tolka det.

Och om man vill tolka det bokstavligen?

– Som sagt det är en problematisering som det kommer att handla om.

Varför ska nationalism problematiseras?

– Varför inte?

Därför att skollagen förbjuder skolan att ta ställning i politiska frågor?

– Vi har också uppdrag att värna om demokratin och undervisa om värdegrunden.

Menar du att nationalism är oförenlig med demokratin?

– Nej.

Men du har just uppgivit det som förklaring till varför ni har den här föreläsningen?

– Ehm… Jag ser ingen motsättning i detta.

Alexandra Holmgren är inte imponerad med rektorns svar:

– Det känns som en dålig bortförklaring för att framstå lite bättre. Om det inte var budskapet att nationalismen är ett hot borde de försöka hitta en annan titel på föreläsningen.

Är det okej att skriva ut ditt namn i artikeln?

– Jag står för vad jag tycker så det är inget problem.