Facebook skärper reglerna för vad användare får yttra rörande coronaviruset och smittans framfart i världen. Genom att förändra algoritmer och använda ”oberoende faktagranskare” ska information värderas som rätt eller fel. Det framgår att det man anser vara ”desinformation” kommer att tas bort och ersättas med vad man kallar ”korrekt information”.

Det är i ett inlägg på den egna plattformen som Facebooks grundare Mark Zuckerberg meddelar att de sedan mars har arbetat med att expandera verktyget för faktakoll. Plattformens omkring 60 faktagranskande partners kommer att skärpa sitt arbete genom att gå igenom inlägg på 50 olika språk, både på Facebook och Instagram som man också äger.

Dessa partners kan sedan placera en varningstext på inlägg som de bedömer inte är korrekta och även strypa inläggens räckvidd på plattformen eller ta bort dem helt. Zuckerberg uppger att man redan har tagit bort hundratusentals inlägg med vad man kallar ”desinformation” relaterad till COVID-19.

Tvingar på ”korrekt information”

Vidare skriver han att Facebook kommer att lansera en informationsavdelning med namnet ”Get The Facts” som ska förse användarna med artiklar författade av vad de kallar ”oberoende faktagranskare”.

Det framgår även att plattformen kommer att tvinga användare som har engagerat sig i borttagna inlägg att läsa den ”korrekta informationen” genom att visa dessa artiklar i deras nyhetsflöde.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10111806366438811

authorimage