Det råder sedan tidigare stor lärarbrist i landet. Många lärare lämnar självmant yrket i förtid på grund av otrygg arbetsmiljö och allt färre söker sig av samma skäl till yrket. Ovan på det väntar nu också omfattande pensionsavgångar de närmaste fem åren.

Det är Lärarförbundet som har granskat Skolverkets siffror där det framkommer att 2 818 lärare i Stockholms läns grundskolor är över 60 år och därmed kommer att gå i pension inom fem år. I Jämtland, Gotland och Kalmar län är andelen lärare i pensionsåldern ännu högre.

LÄS ÄVEN: Allt färre vill bli lärare

Stort behörighetsgap
Behovet av nya lärare är stort men statistiken visar att de yngre lärare som fyller på sällan har jämförbar behörighetsnivå. I Stockholms län har närmre sex av sju lärare över 60 år behörighet medan endast hälften av lärarna mellan 20 och 29 år är behöriga.

Ett annat exempel är Södermanlands län där 87 procent av grundskollärarna mellan 60 och 65 år är behöriga, jämfört med endast 35 procent i åldrarna 20 till 29 år.

Katrineholms kommun i länet har en exceptionellt låg siffra där bara 26 procent av lärarna är behöriga medan snittet i Sverige ligger på 49 procent. Mer än varannan lärare i landet är således obehörig.

LÄS ÄVEN: Lavinartad ökning av lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljön

”Går inte att spara sig till fler lärare”
Enligt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara-Åstrand kan den nuvarande utvecklingen komma att leda till enorma samhällskostnader framöver.

– Den lärarkompetens och erfarenhet som nu pensioneras bort ersätts inte med ny. Det är förödande och riskerar leda till enorma samhällskostnader. Det går inte att spara sig till fler lärare eller bättre skolresultat, ändå är det vad som sker i kommun efter kommun, säger hon i en kommentar till lokaltidningen Mitti.

LÄS ÄVEN: Anmälningar om hot och våld i skolan nära fördubbling på 5 år