22 procent av Sveriges 45-åriga män har inte blivit pappor. Motsvarande andel bland kvinnor i samma ålder är 13 procent. Klyftan växer dessutom och kvinnorna driver på ojämställdheten menar Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap.

Anne Boschini är docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och är en av två nationalekonomer som tittat på frågan.

I det jämställda Sverige väljs män med låg utbildning och låg inkomst ofta bort av kvinnorna och den största anledningen till att män inte blir pappor är just avsaknaden av en partner.

– En man som slarvar med sin karriär löper risk att bli utan barn, säger Anne Boschini. Och det räcker inte att vara välutbildad, han bör tjäna bra också, visar vår studie.

Samtidigt befarar man att utvecklingen kommer fortsätt då kvinnor ofta utbildar sig mer än män.

Fattiga män ratas

Mannens inkomst är en faktor som växt – på 70-talet hade 28 procent av de 45-åriga männen med låg inkomst inte fått barn, på 2010-talet har andelen växt till 41 procent.

– Om man ska uttrycka sig rakt på sak handlar det om att fattiga män inte blir fäder, säger Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

– Män som inte lyckas på arbetsmarknaden går helt enkelt inte hem hos kvinnorna, säger Marianne Sundström.

Sundström påpekar också att dagens nya tekniker som kan motverka barnlöshet främst hjälper kvinnor att bli föräldrar.

– På sätt och vis för ju kvinnorna den här ojämställdheten vidare eftersom de premierar män med höga inkomster, säger Marianne Sundström.

Invandring spär på ojämställdheten

I och med de senaste årens stora invandring av framför allt män har Sverige fått en skev könsfördelning i framför allt yngre åldersgrupper. Forskning visar att män som inte stadgar sig och bildar familj i högre grad riskerar ägna sig åt missbruk och söka sig till extremistiska miljöer – på sikt riskerar alltså situationen göra Sverige till ett mer våldsamt samhälle.

– Skaffa en bra utbildning och ett bra jobb, säger hon. Undvik kriminalitet och för mycket alkohol. Du behöver nog inte vara så snygg, men du bör vara presentabel, för att använda ett gammeldags uttryck, är Marianne Sundströms råd till männen.