Lokaltidningen Norrtelje tidning spred i fredags falska uppgifter om en Samnytt-artikel.

Bakgrunden är den artikel Samnytt publicerade i onsdags förra veckan om Norrtäljes satsning på så kallade kommunkoreografer (KOKO).

LÄS MER: Kommunkoreografer flögs in från utlandet för halv miljon – ”En ära att få vara värd”

Norrtelje tidning följde under fredagen upp Samnytts publicering med en egen artikel till stöd för KOKO-projektet. Enligt uttalanden från lokaltidningen i sociala medier tycker man att Samnytt är för kritiskt mot projektet och motiverar sin artikel med att man vill ”nyansera bilden av vad de här pengarna faktiskt gick till respektive den bild som ges av nämnda medium”. Med ”nämnda medium” avses Samnytt.

I Norrtelje tidnings artikel intervjuas enbart projektledaren Hanna Lundmark. Lokaltidningen har av artikeln att döma inte tittat närmare på de ekonomiska underlagen från vare sig kommunen, regionen eller Kulturrådet. Istället förlitar man sig helt på projektledarens påståenden. Detta kallas sedan för ”eget journalistiskt arbete för att undersöka uppgifterna”.

Därefter sprider Norrtelje tidning i huvudsak två falska påståenden om Samnytts artikel.

Falskt påstående

Först en medveten lögn där lokaltidningen hävdar att Samnytt skrivit om ”kostnader på en halv miljon för att flyga in dansare”, syftandes på att flygbiljetterna skulle ha kostat så mycket. Hanna Lundmark kommenterar detta med att Samnytt ”missförstått budgeten”.

Men allt detta är falskt. Samnytt påstår inte att flygresorna kostat en halv miljon.

Projektet uppges ha kostat, totalt sett, omkring en halv miljon kronor. Det råder på grund av otydlig redovisning fortfarande frågetecken om huruvida detta är en korrekt totalsumma eller ej.

Hur kostnaderna enligt budgeten fördelar sig mellan flygbiljetter, hotellvistelser, bilhyror, traktamenten med mera redovisas därefter ingående för i Samnytts artikel.

Hävdar felcitat

Hanna Lundmark hävdar dessutom att hon blivit felciterad i Samnytts artikel gällande risken för ekonomiska oegentligheter runt KOKO-projekten.

Det stämmer inte. Lundmark har blivit korrekt citerad och intervjun finns inspelad på band.

LÄS ÄVEN: Desinformation om Samnytt av vänsterextremist på Aftonbladet

LÄS ÄVEN: Är Socialdemokraterna en kriminell klan?