En iranier har tidigare krävt men nekats asyl på grund av konvertering. Han har nu lyckats förmå Svenska kyrkan att köpa en helsidesannons i DN där det står att han konverterat. Rådman Ulrika Kullman beviljar iraniern en ny asylprövning då hon anser att annonsen och dess spridning utgör ”nya omständigheter som kan antas utgöra ett verkställighetshinder”.

En iranier som kallar sig Sina Ghaderi har tidigare sökt asyl som ”konvertit” men nekats. Efter att med hjälp av Sankt Pauli Församling i Stockholm ha köpt en helsidesannons i DN där det står att han är konvertit har han skickat in en begäran om ”verkställighetshinder” och ny asylprövning.

Önskemålet om ny asylprövning har behandlats av migrationsdomstolen i Stockholm i ett ärende som Samhällsnytt stött på av en slump. Domstolen refererar Ghaderis förnyade önskan om asyl bland annat med stycket:

Han figurerar på en helsidesannons i riksupplagan av en av Sveriges största dagstidningar. I annonsen finns hans namn, porträtt och en text om hans bakgrund och konversion till kristendomen. Annonsen uppmärksammades av Sveriges största kristna tidning som publicerade en artikel om A och om annonsen. Samma tidning har tidigare publicerat en artikel om A år 2018. Helsidesannonsen finansierades av A:s församling som också startade en kampanj för A på sociala medier.

I domen uppmärksammas att herr Ghaderi fått sin påstådda konvertering prövad tidigare och då nekats asyl. Rätten skriver bland annat att Ghaderi:

tidigare åberopat att han har konverterat till kristendomen, att han har varit öppen med sin konversion i sociala medier samt att en artikel om honom har publicerats i en svensk kristen tidning år 2018. Dessa omständigheter har prövats av migrationsdomstolen.

Rätten menar dock att ”spridningen av annonsen bedöms vara betydligt större än spridningen av den artikel som publicerades år 2018”. Slutligen skriver domstolen att:

Migrationsdomstolen bedömer att det som A nu har åberopat är nya omständigheter som kan antas utgöra ett verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. A ska därför beviljas en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd och målet överlämnas till Migrationsverket för fortsatt handläggning.

Läs domen själv

Sina Ghaderi beviljas ny asylprövning UM 9819-20