Göta Hovrätt fastställer livstidsdomen mot 26-årige syriske asylinvandraren Rebar Abdulkader Hesso, som i februari i år med 130 knivhugg mördade 21-åriga Amanda Johansson på ett LSS-boende för funktionsnedsatta i Vetlanda. Även kvinnans syster, Sandra Johansson, som var på besök fick ta emot knivhugg men överlevde. Rebar ska utvisas efter avtjänat straff.

Det var den 20 februari i år som Amanda mördades. Orsaken var att Rebar irriterat sig på att hon i sin lägenhet spelade musik på vad han ansåg för hög volym. Amanda fick ta emot inte mindre än 130 knivhugg från Rebar. När hennes syster Sandra försökte gå emellan fick även hon ta emot knivhugg, riktade mot halsen så att de kunde ha varit dödande om hon inte haft tur och fått vård i tid.

LÄS MER: Syrisk man häktad för brutalt knivmord på en 21-årig tjej i Vetlanda

Eksjö tingsrätt dömde Rebar för mord, mordförsök och olaga hot till livstids fängelse. I domen beskrivs mordet som ”bestialiskt”. I polisrapporten användes uttrycket ”brutal slakt”.

Rebar hade innan domen genomgått en sinnesundersökning och konstaterats lida av en psykisk störning. Domstolen ansåg ändå att fängelse och inte rättspsykiatrisk vård var den adekvata påföljden eftersom störningen inte är av ett slag som gör Rebar oförmögen att inse konsekvensen av sina handlingar.

Rebar dömdes i tingsrätten även till utvisning. I domen angavs att det visserligen inte för närvarande går att utvisa till Syrien men att situationen kan vara en annan den dag Rebar avtjänat sitt straff.

Rebar överklagade domen till Göta Hovrätt som dock fastställer den i sin helhet. Rebar ska avtjäna ett livstidsstraff och därefter utvisas till Syrien och förbjuds att någonsin återvända till Sverige. Han ska också betala ett skadestånd på drygt 200 000 kronor till den överlevande systern. Rebar ska dessutom betala ett skadestånd på 10 000 kronor till en anställd på boendet, Marcus Andersson, som han hotat i samband med mordet och mordförsöket.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

Höga kostnader för skattebetalarna
Rebars advokatkostnader uppgår till cirka 350 000 kronor och ”ska stanna på staten”, dvs bestås av skattebetalarna.

Livstids fängelse i Sverige innebär i praktiken en genomsnittlig strafftid på 16 års fängelse (25 års fängelse reducerat med en tredjedel av strafftiden enligt praxis) Med en dygnskostnad på 6000 kronor per dygn innebär det en total kostnad för skattebetalarna på 35 miljoner kronor.

Det kan i sammanhanget också nämnas att ett svenskt fängelsedygn, på grund av den höga levnadsstandard de intagna erbjuds, är den högsta i EU, sex gånger högre än EU-genomsnittet på 1000 kronor och tvåhundra (!) gånger högre än den lägsta i EU – i Bulgarien kostar ett fängelsedygn skattebetalarna 30 kronor.