SvD:s före detta chefredaktör Mats Svegfors går till ett hårt angrepp mot Säkerhetspolisen i en kulturartikel i Aftonbladet. I artikeln menar han att debaclet kring det påstådda förhållandet mellan SR-journalisten och den påstådda islamisten är irrelevant. Det som dock är relevant är Säpos ljusskygga verksamhet som den aktuella journalisten granskade.

De aktuella inslagen i Sveriges Radio som inte var odelat positiva till Säpo är ”mycket besvärliga” för organisationen.

Därför, menar Svegfors, använde Säpo sin bevakning av islamisten för att diskreditera den kritiske journalisten och se till att den förlorar sitt jobb genom att påstå att den hade ett förhållande med mannen – detta trots att det eventuella förhållandet skulle ha ingåtts långt efter att de kritiska inslagen sändes.

”Nu gick det att ta heder och ära av en besvärlig reporter och inte minst viktigt: delegitimera de säpokritiska inslagen i Sveriges Radio,” skriver Svegfors.

LÄS ÄVEN: Jubla inte över imamernas utvisning

Ett annat viktigt mål var att delegitimera kritiken som riktades mot Säpo i reportagen och få debatten handla om något annat – nämligen om reporterns misstänkt oetiska beteende. Även med detta har Säpo lyckats, menar den fd chefredaktören.

Debatten har istället börjat handla om en ”småborgerlig moralisering” i utkanten av sakfrågan.

Svegfors skriver:

”Det ständiga småborgerliga moraliserandet, som sker i marginalen och som får ersätta kritik i sak, håller på att pervertera och därmed förstöra vår demokratiska offentlighet, i politiken och i journalistiken.”

Svegfors hävdar att det finns ett nätverk som består av personer inom säkerhetstjänster och även diverse ”entreprenörer i säkerhetsbranschen” som konspirerar mot enskilda journalister och opinionsbildare och ”utnyttjar varje möjighet att leda nyhetsströmmarna så att de ger fart åt egna kvarnhjulet”. Som exempel på en sådan entreprenör tar han upp konspirationsteoretikern Patrik Oksanen.

Huvudfrågan är dock vad Säpo som myndighet sysslar med, skriver Svegfors.

Attacken mot SR-reportern ska inte vara första gången som Säpo utför angrepp mot enskilda journalister och opinionsbildare i Sverige. I april 2019 blev Samnytts chefredaktör falskeligen anklagad för ”kontakter med rysk underrättelsetjänst” när han ansökte om pressackreditering till riksdagen. Trots flera försök att få Säpo att precisera sin anklagelse har Säkerhetspolisen inte besvarat frågorna.

LÄS MER: Jag kräver ett svar, Säkerhetspolisen

År 2019 deklarerade Säkerhetspolisen öppet en kursändring: hädanefter skulle myndigheten inrikta sig mot oppositionella politiker, aktivister och journalister och agera som politisk polis åt regeringen. Detta ska ha gjorts under täckmantel av arbete mot ”högerextremism”. Under det senaste året har arbetet mot ”högerextremism” intensifierats genom ett samarbete med vänsterextremistiska Expo med flera politiskt motiverade utvisningar och försök att påverka rättsväsendet från Säpos sida.