➤ Fem ynglingar, elever på en skola i Göteborg, har tagits in av polisen till förhör, efter att de pekats ut som inblandade i en våldtäkt mot minderårig flicka på samma skola. Trots antalet inblandade vill åklagaren i målet inte rubricera brottet som en gruppvåldtäkt.

Det var i början av oktober som våldtäkten ska ha begåtts i lokaler som tillhör den aktuella skolan. Polis och åklagare är förtegna om hur våldtäkten genomförts. Man uppger att en av ynglingarna är misstänkt för våldtäkt mot barn, två är misstänkta för försök till våldtäkt mot barn och de resterande två är misstänkta för medhjälp till våldtäktsförsök mot barn.

På grund av de misstänkta gärningsmännen låga ålder kommer polisutredningen inte att utmynna i åtal och rättegång, oavsett de misstänkta bedöms vara skyldiga eller inte. Förundersökningen utförs i stället som en så kallad Lul-utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och beroende på vad den kommer fram till kan de misstänkta ynglingarna bli föremål för beslut från socialtjänsten.

Samtliga fem nekar till brott. Ingen av dem har frihetsberövats. Det framgår inte vilken bevisning som finns mot de misstänkta. Av okänd anledning vill åklagaren, trots antalet misstänkta, inte rubricera det inträffade som gruppvåldtäkt

Åklagarkammaren uppger att den som gjort polisanmälan är brottsoffret och att skolan har informerats. Det framgår inte om skolan har vidtagit några åtgärder för att misstänkta förövare och brottsoffer ska slippa stöta på varandra på skolan. Uppgift saknas också om vilken skola det rör sig om och de inblandades härkomst.