I kölvattnet av medias kritiserade #metoo-drev beslöt S och MP i regeringen med stöd från V att Sveriges myndigheter skulle sluta upp i kampanjen och anslog 120 miljoner kronor i skattepengar för ändamålet. En uppföljning som SVT gjort visar dock att myndigheternas intresse varit svalt och att man bara lyckats göra av med en del av pengarna.

De svenska mediernas #metoo-drev har kritiserats hårt för att grovt ha åsidosatt pressetiska principer, anställt medierättegångar där personer hängts ut som skyldiga utan stöd i rättsprocesser och drivit minst en person, teaterchefen Benny Fredriksson, till självmord.

Trots kritiken valde den självutnämnt ”feministiska regeringen” med jämställdhetsminister Lena Hallengren i spetsen att i våras ansluta sig till kampanjen och avsätta 120 miljoner kronor för att låta landets myndigheter bedriva feministisk politik under den från USA inlånade hashtaggen. Hälften av pengarna, 60 miljioner, skulle spenderas under 2018 och resten i år.

– Det är viktiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge, motiverade jämställdhetsminister Lena Hallengren då den beslutade mångmiljonrullningen.

SVT har granskat hur pengarna har använts och kan konstatera att intresset bland myndigheternas tjänstemän för att ägna sig åt feministisk aktivism inte har varit så stort som regeringen hoppats på. Av de utbetalade 60 miljonerna har man bara lyckats sätta sprätt på hälften. Resten måste nu återbetalas till statskassan.

SVT redovisar inte hur de 30 miljoner som ändå spenderats har använts. Man konstaterar att det är mycket ovanligt att myndigheter inte gör av med anslag som de tilldelats men har inte undersökt varför så många myndigheter känt sig obekväma med att delta i #metoo-aktivistiska projekt.

Att myndigheterna inte engagerat sig starkare i #metoo-kampen får nu kritik från bland annat den vänsterfeministiska organisationen Roks vars tidigare ordförande slagit fast att ”män är djur” och till och med bör anses stå lägre än djuren.

Organisationen har även hyllat den mentalsjuka och för mordförsök dömda aktivisten Valerie Solanas som skrivit SCUM-manifestet (Society for Cutting Up Men) i vilket pläderas för massmord på alla män. Roks får varje år mångmiljonbelopp i statliga bidrag.

Roks nuvarande ordförande, Jenny Westerstrand, säger till SVT att hon tycker det är ”provocerande” att myndigheterna inte visat större intresse för att delta i eller dra igång egna #metoo-aktivistiska projekt.

SVT har sökt jämställdhetsminister Lena Hallengren för en kommentar som dock meddelat att hon vägrar uttala sig om regeringens #metoo-satsning. Det är därför oklart hur de 60 miljoner som avsatts för myndigheters #metoo-kampanjande under 2019 kommer att hanteras.