Gällande sexbrott bland asylsökande var våldtäkt den vanligaste typen. Nästan hälften av fallen rör flickor under 18.

I veckan släppte den finska polisyrkeshögskolan en undersökning baserad på data från 2016 där man tittat närmare på de 1 565 brottsanmälningar där den misstänkte eller brottsoffret varit asylsökande – en rapport sajten Ålands Nyheter granskat.

De vanligaste brottstyperna bland asylsökande var misshandel och hot följt av egendomsbrott och sexuellt våld.

I åtta av tio fall avseende sexuella brott begicks dessa mot finska kvinnor och i nästan hälften av fallen mot flickor under 18. Totalt drabbades 131 finska medborgare av asylsökande mäns sexualbrott 2016. Nio av tio var kvinnor eller flickor.

I undersökningen ges exempel på hur kvinnliga asylsökande våldtagits och utsatts för sexbrott av män boende på samma asylförläggningar.

Bland sexualbrotten asylsökande misstänktes för var våldtäkt den mest förekommande sorten, eller 32 procent varav 16 procent var gruppvåldtäkter.

Elva procent gällde sexualbrott mot barn.

Minderåriga flickor kommer ofta i kontakt med männen då de söker tillgång till tobak och alkohol.

Tre av fem övergrepp skedde på allmänna platser.

I två tredjedelar av fallen var en irakier den misstänkte. Generellt kom samtliga från antingen Irak, Afghanistan, Marocko, Iran, Bangladesh, Kamerun, Somalia eller Syrien.

Totalt sett misstänktes 1 052 asylsökande för brott 2016 och nästan samtliga var män med ursprung i 29 olika länder. Mest förekommande även här var irakier – irakier var även brottsoffer i runt hälften av fallen medan finländare utgjorde en fjärdedel.

Upp till 80 procent av asylsökarna är män varav vissa tar ut sin ilska över sina levnadsförhållanden i Finland på boendet och dess personal.

Polisyrkeshögskolan konstaterar att asylsökande tar med sig religiösa och kulturella konflikter till Finland.

Då man jämför de misstänktas andel av den totala mängden asylsökande baserat på ursprungsland sticker framför allt algerier ut med en kraftig överrepresentation – var femte algerier misstänktes 2016 för brott. Andra extra brottsaktiva grupper är vitryssar och marockaner.

Undersökningen är den första i sitt slag och man rekommenderar att den framöver sammanställs årligen.

I mars rapporterade vi om en annan artikel från Ålands Nyheter: Utomnordiska män grovt överrepresenterade i våldtäkter på Åland