Det nya stora finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 med kapacitet att leverera 1600 megawatt ser ut att snabbt kunna bli ekonomiskt lönsamt. Det kan dessutom bli det som räddar landet ur den elkris som andra länder i Europa, inte minst Sverige, tvingas leva vidare med.

I Sverige har den kärnkraftsfientliga regeringen hävdat att kärnkraft är en olönsam energiform som inte hör framtiden till. I stället har man valt att storsatsa på vindkraft. Facit för den energipolitiken visar sig nu i elkris med ransonering , skenande elpriser, raserad ekonomi för hushållen, företagskonkurser och rekordhög inflation.

Grannlandet Finland har valt en annan linje. Där bygger man nu ny storskalig kärnkraft och prognoser visar att den kan komma att bli både ekonomiskt lönsam och rädda landet undan den elkris som drabbat Sverige och många andra EU-länder i spåren av energipolitiska felbeslut med en klimatalarmistisk agenda.

Kalkyl pekar på snabb lönsamhet

Det är en kalkyl beställd av den ledande finska tidningen Helsingin Sanomat och kontrollerad av ledande experter som pekar på att Olkiluoto 3 blir en ekonomisk toppinvestering. Hela investeringen beräknas vara återbetald på drygt fem år.

Även pessimistiska kalkyler, exempelvis kärnkraftskritiska World Nuclear Report visar att kärnkraftverket kommer att ha betalat sig om i varje fall sju år. Det ska ställas i relation till att Olkiluoto 3 kommer att kunna leverera el i 60 år. Endast ett extremt lågt framtida elpris skulle kunna förändra prognosen mer än marginellt.

Finland energipolitiskt mot strömmen

Finland som gått mot den klimatalarmistiska strömmen när det gäller kärnkraften har haft internationella ögon på sig. Att Olkiluoto 3 blir Europas största kärnkraftverk har också bidragit till uppmärksamheten.

Utöver att få de grönpolitiska kärnkraftsmotståndarnas pessimistiska påstående på skam när det gäller lönsamheten, kan den unikt stora kärnkraftssatsningen också blir det som räddar finländarna från ett fortsatt liv med elbrist och skenande elpriser. Det säkerställer i så fall både de finska hushållens ekonomi och de finska företagens elbehov och konkurrenskraft. Detta i motsats till Sverige där många hushåll fortsatt får se sin privatekonomi trasas sönder och företag tvingas i konkurs som en konsekvens av den förda energipolitiken.

Överbevisade kritiker hoppas på driftstörningar

Kritik har inte saknats från vänsterhåll mot den finska kärnkraftssatsningen. Men flera av motargumenten betraktas nu som objektivt sett vederlagda. Det kärnkraftsmotståndarna nu sätter sitt sista hopp till är att driften av Olkiluoto 3 ska drabbas av tekniska problem och störningar i en utsträckning som gör att det inte kan leverera så mycket el som beräknat.

Man baserar den förhoppningen på att kärnkraftverket haft en del initiala problem under testperioden och därför tvingats stoppas. Men i måndags kördes Olkiluoto 3 igång på riktigt, dock till att börja med på en lägre effektnivå på 430 megawatt. Om inget oförutsett inträffar växlas reaktorn upp till full effekt och kommersiell drift den 10 december.