En högt uppsatt finsk officer som befinner sig i Ukraina för att träna landets styrkor berättade nyligen för public service-aktören Yle om läget på den ukrainska sidan. Enligt officern har västvärlden ”ett önsketänkande” vad gäller utvecklingen i det pågående kriget. Han sågar Ukrainas soldater som för dåliga och att landet håller på att förlora kriget.
– Medierna lyssnar snällt på den ukrainska propagandan. Men allt prat om en ukrainsk seger är egentligen bara hype.

Den utbredda uppfattningen i västvärlden att Ryssland har misslyckats och att Ukraina vinner kriget kritiseras nu från Ukrainas huvudstad Kiev som enbart en fantasi.

– Det här är ingenting annat än önsketänkande, säger officern i en intervju med Yle.

LÄS ÄVEN: Trump: Obama låg bakom Majdanrevolutionen i Ukraina 2014

Officern, som är anonym av säkerhetsskäl, har befunnit sig i Ukraina sedan april 2022 och vittnar om en verklighet som går stick i stäv mot vad experter och medier i väst rapporterar om. Enligt officern ”duger inte” de ukrainska styrkorna till att anfalla ryssarna och deras utbildning pekas ut som föråldrad.

Ryssarnas misstag – ”tur” för Ukraina

Vidare uppger officern att Ukraina har klarat sig länge i kriget på grund av att den ryska armén gjort stora misstag och därför tvingats retirera från områden.

– Det handlade bara om tur, säger officeren om Ukrainas tidigare framsteg.

Den ukrainska försvarsmakten sågas för att ha en ”överraskande låg nivå”.

– Ledarskapet är mycket dåligt, taktiken och stridstekniken likaså. De har tagit sina mallar främst från videospel.

Men det är inte bara ledningen som får kritik av officern utan även de ukrainska styrkorna som påstås ha en oförmåga till snabba rörelser och gärna fastnar i gammaldags ställningskrig med artilleri som huvudroll.

– Ukrainarna tror att de är skickliga soldater. Men du blir inte en bra soldat genom att ligga rädd i en skyttegrav i åtta månader. Det som krävs är utbildning, säger han.

Inga framsteg

Han varnar för att Ukraina håller på att förlora kriget om inget nytt händer. Ukrainas förhoppning att ta tillbaka Donbass menar officern är osannolik. Likaså kallar han det för ett ”önsketänkande” att Ukraina ska kunna ta Krimhalvön.

– Ukrainarna har inte lyckats forcera ryssarnas försvarsställningar någonstans.

Men att det skulle råda brist på vapen eller stridsvilja är inte fallet i Ukraina. Istället pekar officern enbart på bristande kunskap inom den ukrainska försvarsmakten.

– Ukrainarna har en stark strids- och segervilja, men med den här taktiken lyckas det inte.

Samtidigt som Ukraina tappar landområden tror officern inte att landets självständighet riskeras men han ser en verklighet framöver där gränser kommer att flyttas.

– Det måste man acceptera, precis som vi i Finland efter vinterkriget.

Sågar media och statsministern

Den bild av kriget som uppmärksammas i väst påstås vara långt ifrån vad officern ser i Ukraina.

– Medierna lyssnar snällt på den ukrainska propagandan. Men allt prat om en ukrainsk seger är egentligen bara hype.

Finlands statsledning får också kritik för att inte ha en ”sanningsenlig bild” om kriget utan enbart basera sin ställning på öppna källor.

– Statsminister Marin säger att kriget tar slut när Ryssland retirerar från Ukraina, men det kommer inte att hända. Man är för överoptimistisk i Finland.

LÄS ÄVEN: EU-toppen: Européer måste vara villiga betala priset för stöd till Ukraina