I Finland pågår just nu regeringsförhandlingar mellan Socialdemokraterna, Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet. Migrationspolitiken har en framskjuten plats i förhandlingarna och ett konkret förslag som diskuteras är att den som nekats asyl ska förses med fotboja.

Som i Sverige finns i Finland möjlighet att ta en migrant i förvar som befaras komma att hålla sig undan utvisning eller kan utgöra en fara för samhället. Trots att Finland tar emot avsevärt färre migranter än Sverige är internering ändå ett dyrt och resurskrävande sätt att hantera problemet.

Ett alternativ som regeringspartierna nu diskuterar är därför att den som får avslag på asylansökan ska förses med elektronisk fotboja. Enligt finska Helsingin Sanomat är partierna i princip överens i frågan efter att De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet vikt ned sig, men viss oenighet råder kring om det ska gälla alla med avslag eller om begränsningar ska finnas för när åtgärden får vidtas motsvarande de som idag finns för förvarstagning.

De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet har i de migrationspolitiska regeringsförhandlingarna även fått ge efter i frågan om införandet av så kallade humanitära visum. Den markanta ökning av asylmottagandet som de tre partierna velat se har man inte heller fått igenom.