I USA ökas nu insatserna för att identifiera personer som beviljats medborgarskap på falska grunder. Dessa skall fråntas medborgarskapet och utvisas.

Det är kontentan av ett nytt lagförslag som Trump-administrationen lagt och förväntas få stöd för i kongressen. Möjligheten att frånta en naturaliserad medborgare ett förvärvat medborgarskap finns sedan länge i USA men har av olika skäl, bland annat bristande resurser, tillämpats mycket sällan. Det rör sig om runt 300 fall de senaste 30 åren.

Nu skall det bli ändring på det. Ett stort antal jurister och migrationstjänstemän ska anställas för att granska samtliga fall där det kan finnas misstanke om att en person ljugit eller inte kunnat styrka sin identitet.

Bland annat brottas USA med problem där en person som ertappats med att vistas illegalt i landet och dömts till utvisning har försvunnit och sedan dykt upp under en ny identitet för att försöka få stanna i landet med ett så kallat green card.

Lagförslaget har från vänsterliberalt håll väckt viss kritik med påståenden om att stora mängder amerikanska medborgare skulle riskera att bli av med sina medborgarskap på grund av mindre missar i ansökningarna. Trump-administrationen dementerar dock att det kommer att bli resultatet av lagskärpningen. Ingen person kommer enligt Vita Huset att fråntas sitt medborgarskap endast på grund av teknikaliteter.

Åtgärden utgör en del av Trump-administrationens program för att komma till rätta med den illegala invandringen. Det beräknas officiellt finnas runt 10 miljoner illegala invandrare i USA men mörkertalet är stort och den verkliga siffran kan vara betydligt högre.

I invandrarlandet framför andra, USA, är möjligheten att återkalla ett bedrägligt förvärvat medborgarskap en integrerad del av migrationspolitiken och systemet. I Sverige hävdar sju partier av åtta att detta är omöjligt med hänvisning till internationella konventioner.

I Sverige kan också den som inte kan styrka sin identitet få medborgarskap bara genom att vänta. I värsta fall kan det dröja åtta år men ofta räcker det med tre år. Efter den tiden godtar Migrationsverket de personuppgifter som den sökande lämnat om sig själv, oavsett de är riktiga eller inte.