Bara under det närmaste halvåret kommer ett 50-tal nya kameror att sättas upp i länet, en satsning Stockholmspolisen sedan kommer att utöka allteftersom. Framför allt är det i så kallade utsatta områden som övervakningen ska utökas.

Tensta, Rinkeby och Hjulsta är några exempel där kameraövervakningen kommer att byggas ut.

– Kamerorna sätts upp i särskilt utsatta områden och på andra folktäta platser som kan vara potentiella terrormål, säger Stefan Singman, chef på sektionen för kamerabevakning på Polisen.

LÄS ÄVEN: Malmöpolisen sätter in drönare i tre ’utsatta’ bostadsområden

Sedan 2017 har Stockholmspolisen satsat på att utöka kamerabevakningen. Samtidigt arbetar man på en ny kameraövervakningscentral där systemet ska samordnas.

– Kamerorna är ett hjälpsamt verktyg för polisen, både när man tittar genom kamerorna i realtid och i utredningsarbetet, säger Stefan Singman.

Enligt polisen har den utökade kameraövervakningen fungerat väl i Tensta och Rinkeby och har hjälpt dem i 377 brottsutredningar.

Skottsensorer
Även på andra håll i landet sätts fler kameror upp. I Bergsjön och Hjällbo kommer dessa också att ha ljuddetektorer som ska kunna upptäcka skottlossning och explosioner, något som redan finns i Järvaområdet i Stockholm och Malmö.

LÄS MER: Ny kameraövervakning i Bergsjön och Hjällbo förberett för skottsensorer

– Detta gör vi för medborgarna. Det är ett sätt att öka tryggheten för de boende i området och öka vår förmåga att lösa brott, säger Christian Nylén, kommunpolis i Östra Göteborg.