Föräldrar till elever i Österledsskolan i Oskarström ett par mil norr om Halmstad slår nu larm nu om att man inte vågar släppa iväg sina barn till skolan, i synnerhet inte flickorna. Detta efter att otryggheten ökat kraftigt med trakasserier och misshandel som lett till upprepade polisbesök. Droger och vapen förekommer också. Det rapporterar frilansjournalisten Joakim Lamotte.

I ett inlägg på Facebook berättar Lamotte att han de senaste dagarna kontaktats av föräldrar till elever på den aktuella skolan. De beskriver en situation där otryggheten för eleverna ökat till en nivå där man känner att man måste hålla sina barn hemma för att garantera deras säkerhet.

Problemen uppges ha eskalerat kraftigt sedan en grupp nyanlända migrantelever placerades på skolan och föräldrar anser att de som har ansvar för integrationen av dessa elever har misslyckats i grunden. Framför allt är det de kvinnliga eleverna som utsätts för våld, trakasserier och kränkningar.

Misshandel och ”svennehora”
En förälder berättar:

– Det uppstår dagligen hot och kränkningar på skolan. Vår dotter som går i åttan har varit utsatt sedan andra veckan i sjuan. Hon har blivit kallad exempelvis svennehora och hotad flera gånger att hon ska få stryk.

En annan förälder berättar att polisen tvingats rycka ut till skolan inte mindre än tre gånger under en och samma skolvecka nyligen. Även ambulans har måst tillkallas i samband med en misshandel.

I förra veckan ansåg flera föräldrar att situationen på skolan gått helt överstyr efter att flera stora slagsmål utspelat sig och man har nu beslutat att hålla sina barn hemma tills man fått garantier om att problemen är åtgärdade och tryggheten på skolan återställd.

– Även vapen och droger är vanligt på skolan. Bland annat har en nyanländ kille i sjuan haft med sig pistol, hotat och även avlossat skott på skolans område under skoltid. Även kniv har förekommit. Dessa konfrontationer fortgår även efter skolans slut, berättar en av de oroliga föräldrarna.

Man är från föräldrahåll starkt kritisk till hur skolledningen brustit i att hantera problemen och helt tappat kontrollen. Den allmänna åsikten är att problemen inte ens tas på allvar av skolans ansvariga.

Skolan skyller problemen på rasism
I stället för att gå på den problematiska gruppen nyanlända vill skolledningen förklara det som händer med rasism från de svenska elevernas sida. En förälder menar att även om sådana åsikter kan finnas bland vissa elever så är det ingen ursäkt för att de nyanlända misshandlar flickorna på skolan.

Så sent som i blev två av skolans flickor utsatta för slag och sparkar från individer i den nyanlända gruppen, berättar en förälder.

Även de oroliga föräldrarna har på olika nätforum där problemen diskuterats fått höra att de har rasistiska bevekelsegrunder för sin kritik mot skolan och för att hålla sina döttrar hemma. Sådana anklagelser tillbakavisas dock bestämt av föräldrarna

– Jag vill vara tydlig med att det inte handlar om rasism från min och min frus sida. Vi vill att rätt ska vara rätt och att skolan ska vara en trygg plats för vår dotter där hon kan fokusera på studier och lärande. I nuläget håller vi vår dotter hemma från skolan eftersom skolledningen inte kan garantera hennes säkerhet.

Enligt uppgift är det föräldrar till så många som 25 elever som tagit beslut om att under rådande omständigheter inte släppa iväg sina barn till skolan.

Rektor slänger på luren
Lamotte skriver att han sökt skolans rektor, Stefan Blessenius, för att denne ska ges möjlighet att kommentera kritiken. Något sådant intresse har dock inte funnits från rektorns sida som i stället vägrat svara på frågor och slängt på luren.

Kraftig ökning av antalet avstängda elever
Det har tidigare uppmärksammats att antalet ärenden där elever måst stängas av från undervisningen ökat kraftigt i de halländska skolorna de senaste åren. Det gäller, bland annat Österledsskolan där storbråk förekommit.

Dock har det oftast skett av omsorg om problemeleven så att skolan ska få ett andrum och kunna sätta in resurser för att reda ut hur man kan hjälpa eleven och göra skolan bättre för denne – inte för de drabbade. Det berättade skolans andra rektor Charles Lundholm för SVT förra året.

– Vi måste värna om den enskilde som stängs av. Det är skolans svåra demokrati och kunskapsuppdrag, förklarade då också Fredrik Landelius som är kvalitetschef på Barn och ungdomsförvaltningen i Halmstad.

– Man plockar bort bland det viktigaste i en ung människan liv – skolgång, tillhörighet och gemenskap, tillade han.

Inget om kunskapsförmedling och trygg miljö i måldokument
På Österledskolans hemsida lyfter man fram att skolan är belägen nära vacker natur med närhet till bad- och idrottsplats, motionsspår, isbana och skidbacke. Man skriver också att man som övergripande mål med verksamheten har att bland eleverna utveckla begreppen inflytande, delaktighet och ansvar där dialog används som verktyg på alla plan: barnen/ungdomarna, föräldrar, pedagoger och skolledning.

Man skriver däremot ingenting om att förmedla ämneskunskaper till eleverna och inte heller om att erbjuda en trygg skolmiljö med frånvaro från kränkningar, trakasserier, våld, droger och vapen.