Enligt EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA kan Europa ha flygande taxi redan till 2024 eller 2025. Redan nu håller flera företag på att utveckla så kallade Urban Air Mobility-farkoster.

Det är EASA:s chef Patrick Ky som spår att luftburen taxi inom några år kommer vara en vanlig syn i Europas städer. EASA ser potential för en marknad värd 40 miljarder konor som kan skapa uppemot 90 000 jobb i Europa till 2030. Drygt 30 procent av den globala marknaden för den nya tekniken skulle vara baserad i Europa.

Myndigheten har redan påbörjat processen med att godkänna några av konstruktionerna och förväntar sig att ge grönt ljus för de lätta farkosterna runt 2024. Tyska Volocopter och investerare bakom andra projekt som Aeroports de Paris hoppas kunna demonstrera tekniken lagom till OS i Paris samma år. Hur snabbt farkosterna kan sättas i kommersiell drift beror också på operativa godkännanden som undersöker om de flyger över stadscentrum eller potentiella faror som järnvägar.

EASA fokuserar på projekt med bemannade farkoster för passagerare och obemannade drönare för leveranser. Helt autonoma farkoster ligger fortfarande några år bort, enligt Ky. I dagsläget arbetar ett tiotal företag med utvecklingen av Urban Air Mobility-farkoster för taxiverksamhet eller obemannade godsleveranser.

Stort stöd hos allmänheten

Enligt en studie finns ett stort stöd hos allmänheten för denna typ av elektriskt drivna farkoster som är kapabla till att starta och landa vertikalt. I EASA:s studie uppger 71 procent av de tillfrågade i sex urbana områden att man var intresserade av en service som flygtaxi eller -leveranser, eller båda. 41 procent uppgav att störst användning för tekniken kommer finnas för akuta medicinska aktiviteter.

Det område flest oroar sig för är säkerhet och oljud. Många uttryckte också oro över hur tekniken kan komma att påverka fåglar och insekter. Ytterligare en aspekt är cybersäkerhet.