I en ny rapport varnar FN och Röda korset för att en miljard människor kommer att vara på flykt från den påstådda klimatkrisen om 30 år – en tiondel av världens befolkning som då väntas uppgå till tio miljarder. Och det är norrut till bland annat Skandinavien som dessa kommer att ta sig.

Enligt rapporten kommer framtida värmeböljor vara så extrema att delar av världen blir obeboelig och gränsen för ett beboeligt klimat rör sig norrut.

Enligt Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av de samordnande huvudförfattarna till IPCC:s senaste klimatrapport, är siffrorna ”ganska säkra”. Han hänvisar till att man sett att människor redan nu flyttar på sig men då framför allt inom nationsgränserna.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Rödgrön ilska – Elsa Widding (SD) ifrågasätter klimatkrisen

Även de flesta framtida förflyttningar kommer förmodligen också att ske inom nationer, bedömer Chen, något som ofta leder till spänningar som kan orsaka konflikt och i värsta fall inbördeskrig.

Hälften av befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika, omkring 600 miljoner människor, tros vid sekelskiftet utsätts för extrem värme som varar i flera veckor med temperaturer på upp till 56 grader och mer.

Omlokaliseringar

Enligt Lina Eklund, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet, föreslår fler forskare planerade omlokaliseringar av människor från områden som riskerar att bli obeboeliga. Man anser att vidarebosättningsprojekt bör inkluderas i klimatanpassningen.

Begreppet klimatflykting är omdiskuterat och är ännu inget skäl för asyl.

Migration till Skandinavien

Gränsen för ett beboeligt klimat rör sig från ekvatorn i takt med att genomsnittstemperaturen ökar och människor kommer att följa efter till Skandinavien, Ryssland, Kanada och Grönland. Det hävdar författaren och klimatjournalisten Gaia Vince.

Hon menar att den arbetsföra befolkningen i många västländer minskar på grund av sjunkande nativitet och längre förväntad livslängd, och hänvisar till Världsbankens beräkningar som sägs visa att rika länder kan gynnas ekonomiskt av invandring.

LÄS ÄVEN: Kritik mot klimatpropaganda i SVT

Enligt Vince kan klimatflyktingarna bli dom som räddar pensionerna och nationsgränser är oviktiga.

– Faktum är att invandring blir nödvändigt. Klimatflyktingarna kan bli människorna som tar hand om oss när vi blir sjuka och gamla. Nationsgränser är bara uppfinningar. De sanna gränserna utgörs av klimatet. Och nu flyttar klimatgränserna norrut. Vi kan inte förhandla med klimatet, med en smältande Grönlandsis. Jag vill inte att mina barn ska försvara mitt land mot immigranter i en konstant konflikt. Men vill vi ha en bättre värld kommer det inte att hända av sig själv. Det krävs ett ledarskap med mod och visioner, som visar på nyttan det ger.