FN:s Världshälsoorganisation (WHO) kräver att Europa skapar ”kulturellt anpassade, flyktingvänliga sjukvårdssystem” som ska ge jämbördig tillgång till offentlig vård för migranter från tredje världen, ”oavsett deras legala status”.

I organisationens första rapport om icke-europeiska migranter som bor på kontinenten skriver de att ”xenofobi” och ”självständighetssträvan” – försvaret av det nationella oberoendet – är ”stora” barriärer mot att etablera ”flykting- och migrantvänliga sjukvårdssystem” över hela regionen, rapporterar Breitbart.

Enligt den globalistiska hälsoorganisationen, som hävdar att de når framgång i att implementera sina mål, ska Europa ge ”kvalitativ och prisvärd hälsovård liksom socialt skydd för alla flyktingar och migranter oavsett deras legala status” genom system som är ”kulturellt och språkligt anpassade”.

LÄS ÄVEN: Sex nya fall av TBC-smitta påträffade i Luleå – ytterligare spridning befaras

I förordet till rapporten beskrivs ”folkförflyttningar” som ett ”avgörande fenomen i vår tid” och ett resultat av ”ekonomiska olikheter”. WHO:s chef för Migration och Hälsa Santino Severoni deklarerade också att ”vi får inte glömma bidragen från flyktingar och migranter…som utvecklar de samhällen vi bor i för närvarande”.

– Det viktigaste är tillgång till sjukvård. För att förbättra deras hälsa är det viktigt att fylla hålen för tillgång till grundläggande vård, sa Severoni till AFP.

Han påstod även att ”hälsa är väldigt politiserat och används för att så rädsla”. Rapporten ska enligt honom vara ett ”fantastiskt verktyg för att slå hål på diffusa falska myter..

LÄS ÄVEN: Sverige rustar för ebola med högisoleringsenhet – ”bara en tidsfråga innan en epidemi bryter…

Myter som rapporten tar upp sägs vara att att ursprungspopulationen löper risk att drabbas av smittsamma sjukdomar men att detta bara är ”en väldig liten risk” och menar att ”en stor andel av migranterna ådrar sig HIV efter att de anlänt till Europa”.

Ett annat ”missförstånd” är åsikten att ”det finns för många flyktingar och migranter i Europa”, där WHO säger att det är en ”myt” eftersom ”internationella migranter endast utgör 10 procent (90,7 miljoner) av den totala populationen i Europa.”

LÄS ÄVEN: Kraftig ökning av hiv-fall härleds till invandringen

Rapporten varnar dessutom för att invandrarnas hälsa kan skadas när de kommer till västerländsk kultur eftersom de troligen kommer äta mer ohälsosamt och göra mindre fysisk träning än i deras hemländer.