FN:s socialistiske generalsekreterare Antonio Guterres har på senare tid gjort ett antal spektakulära klimatpolitiska utspel som fått kritik för att innehålla groteska överdrifter om klimatförändringarnas konsekvenser. FN:s senaste utspel är att hela världen i princip måste sluta äta kött för att undvika jordens undergång i en klimatkatastrof.

FN-organet Food & Agriculture Organization (FAO) publicerar inför det stundande globala klimattoppmötet COP28 i Dubai en vägkarta för jordens framtida livsmedelsproduktion. I den finns det i princip ingen plats för att äta kött.

Framför allt är det vi i västvärlden som måste gå över till annan föda, menar FAO. Ett förslag på ersättare till köttet som lanserats på bred front den senaste tiden men inte riktigt slagit an hos de breda konsumentgrupperna är insekter.

FAO riktar inledningsvis en uppmaning till USA att i princip stänga ned all boskapsuppfödning för köttproduktion. Om inte USA visar vägen och resten av västvärlden följer efter kommer jorden att duka under av växthuseffekten, uppger man.

LÄS ÄVEN: FN-chefens nya klimatutspel: ”Vi har öppnat helvetets portar”

Ökat klimatfokus på mat

Hittills har fokus för den gröna omställningen legat i huvudsak på energiförsörjningen och transportsektorn. Men nu ska det bli ändring på det om FN får bestämma. Nästa stora projekt är att förmå människorna att helt ställa om sina matvanor – mindre kött och mer insekter. Och på sikt inget kött överhuvudtaget.

Och man får medhåll från klimataktivistiska organisationer som FAIRR som redan har fokus på grön omställning av livsmedelssektorn. Dess ordförande Jaremy Coller menar dock att det går för långsamt på frivillig basis och välkomnar därför globala politiska beslut som tvinga konsumenterna att ändra sina matvanor.

Utsläppen från köttproduktionen behöver flyttas upp överst på listan över områden som är ”i desperat behov” av klimatomställning, menar Coller. Han hyser stort hopp om att den politiska elit som nu flyger in i sina privatplan till Dubai för att bestämma hur vi andra ska leva, kommer att sätta ned foten också om vad vi i framtiden får lägga på tallriken.

FAO aviserar också ett bredare tag om hela jordbrukssektorn där man vill göra stora förändringar. Bland annat tror man på hypotesen att de påstådda klimatförändringarna kommer att medföra mer oberäkneliga omslag i vädret, och detta vill man nu att bönderna ska förbereda sig inför till än så länge okända investeringskostnader.

LÄS ÄVEN: Ny klimatdramatik från FN: ”Planeten kokar”

Hävdas stå för en tredjedel av utsläppen

FAO:s klimatavdelningschef Kaveh Zahedi sade i ett uttalande förra veckan att han ser sota synergifördelar med att sätta livsmedespsroduktionen mer i fokus för klimatomställningen än tidigare. Enligt beräkningar från aktörer som inte är helt opartiska och som publicerats i Nature Food journal utgör utsläppen a växthusgaser från lantbrukssektorn en tredjedel av de totala utsläppen. Ungefär hälften av dessa kan elimineras genom att vi slutar producera och äta kött.

FN har en längre tid predikat för världens alla medborgare att skippa köttet med hänvisning till den påverkan på planeten man anser att denna har. Men snart kan det som hittills varit uppmaningar övergå i åtgärder av mer tvångsmässig karaktär.

LÄS ÄVEN: FN-chefen efterlyser global censur på internet

Lantbrukare i USA kritiska

Inom lantbrukssektorn i USA är man skeptisk till att bli utpekade som den stora klimatskurken. Där anser man att man redan har vidtagit långtgående åtgärder för att få ned utsläppen så att man nu endast står för 1,4 procent av de globala utsläppen.

Man varnar för att mer drakoniska påbud från FN kommer att resultera i att många lantbrukare går i konkurs, vilket inte kommer att leda till några klimatförbättringar. Det produktionsbortfallet kommer i stället andra länder med ur klimatsynpunkt mycket ineffektivare odlings- och uppfödningstekniker att fylla med ökade utsläpp som följd.

Dessutom varnar man för att det rör sig om länder som inte alltid går att lita på med regimer som kan få för sig att strypa exporten och använda livsmedelstillgång som påtryckningsmedel. Den risken bör man inte ta när det gäller något så viktigt som att jordens människor ska få mat i magen.

Ett exempel som anges är att USA:s grisuppfödare idag med samma klimtutsläpp producerar tre gånger så mycket fläskkött som tidigare. Även utsläppen från nötköttsproduktionen har minskat avsevärt.

I USA har Demokraterna och Biden-regimen ställt sig på FN:s sida mot landets livsmedelsproducenter medan Republikanerna intagit motsatt hållning. Frågan kan bli nästa stora konfliktyta i den amerikanska inrikespolitiken.