➤ VÄRDERINGSKROCKAR I onsdags hölls ett krismöte i bostadsområdet Rinkeby i nordvästra Stockholm. Mötet föranleddes av att man under en längre tid kunnat iaktta en alarmerande ökning av hedersförtryck bland de asylrelaterade invandrargrupper som dominerar demografin i området.

Barn påtvingas kvinnoförtryckande religiösa plagg som slöja i skolor och förskolor. Föräldrar tvingar sina döttrar att leva efter ojämställda sedvänjor från hemländerna och straffar dem – med våld och i värsta fall döden – om de trotsar förtrycket och försöker leva fria liv som sina svenska systrar. Tvångsgifte är vanligt.

Carina Rennermalm, som är före detta rektor för Rinkebyskolan, berättade under mötet också att många invandrarföräldrar brukade söka upp henne och förklara att de inte vill ha sina barn i hennes skola. Detta därför att skolan har ”svenska värderingar”.

Dessa värderingar går stick i stäv med de man har med sig från hemlandet och som man vill att barnen ska fortsätta leva efter trots att man valt att flytta till ett land med västerländska värderingar som demokrati, jämställdhet och tolerans.

Det faktum att Rinkeby är mycket hårt segregerat och nästan inga svenskar längre bor kvar där, gör det svårt för skolpersonalen att motstå det sociala trycket från föräldrarna och upprätthålla svenska värderingar. I de flesta skolklasser finns inte en enda svensk elev.

I krismötet deltog även socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) som underströk att det är viktigt att alla skolor i Sverige bedriver undervisningen utifrån ett demokratiuppdrag och påminde de församlade om principen om alla människors lika värde. Lindhagen sade sedan att hon delar Carina Rennermalms uppfattning att integrationen inte fungerar och att situationen beträffande hedersförtryck inte blivit bättre utan tvärtom sämre.

Därför ska man från politiskt håll nu göra en kartläggning av problemen, berättade Lindhagen. Hon nämnde också att regeringen i sin nyligen presenterade budgetproposition satsar ytterligare 100 miljoner kronor för att försöka komma till rätta med det kulturella och religiösa hedersförtrycket bland vissa invandrargrupper i så kallade ”utanförskapsområden”.