2017 sökte 44 skottskadade personer vård i Malmö – en fördubbling jämfört med 2015.

Antalet stiger över hela landet men Malmö är en av de värst drabbade städerna. Oftast rör det sig om unga män som skjutits i överkroppen.

– Typiska skador är ofta att de siktar mot bålen. Det skjuts mot bröstkorgen, det skjuts mot buken. Beroende på var de träffar där, blir det olika skador, säger Pauline Djerf, överläkare på kirurgen på Skånes universitetssjukhus, till Sveriges radio.

Under det första halvåret i år låg antalet i Malmö på 24 varav vissa sluppit undan svåra skador tack vare att man burit skyddsväst.

2016 registrerades 263 skottskadade i landet som helhet – 109 fler än 2014.

Denna typ av patienter är resurskrävande på grund av skadornas art men även hotbilden där akutmottagningar spärras av och sätts under bevakning.