Företag som har tillverkningsprocess i industriell verksamhet har möjlighet att få nedsatt energiskatt för elen och bränslet som förbrukas i tillverkningsprocesser. Sedan 2019 har Skatteverket dock börjat neka nedsättning av energiskatt om inte den huvudsakliga verksamheten bedöms som industriell.

Skatteverkets nya tolkning av energiskattereglerna slår hårt mot företag i en rad branscher och kostnaderna riskerar att mångdubblas.

– Det kan inte vara meningen att reglerna ska användas på det här sättet, att man slår undan benen på små aktörer, säger Magnus Eriksson, CFO på Frigoscandia, till Tidningen Näringslivet.

Innan 2017 angav företag som ägnade sig åt industriella tillverkningsprocesser hur många procent av elen som användes till just detta som man sedan fick avdrag för direkt på fakturan. Men i dag betalar företaget full skatt för att i efterhand ansöka om nedsatt skatt hos Skatteverket.

Enligt Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv, tillämpar Skatteverket krav som inte finns i lagtexten.

– Skatteverket har börjat begränsa tillämpningen av nedsättningen för el och bränslen som förbrukas i industriell tillverkningsprocess trots att lagtexten inte har några krav på huvudsaklighet. Vidare har det inte skett någon lagändring som motiverar den nya, mer restriktiva, tillämpningen, säger Robert Lönn.

Skadar svensk konkurrenskraft

Trots att man inte haft några invändningar mot motsvarande nedsättningar tidigare år har flera företag inom diverse branscher nu nekats nedsättningar av energiskatten. Detta har lett till att två företag som tillverkar samma typ av vara får olika skattesituationer beroende på hur företagen har valt att organisera sina verksamheter.

Som lagen nu tillämpas blir resultatet olikformig beskattning och konkurrenssnedvridningar som skadar svensk konkurrenskraft, slår Lönn fast.

På Skatteverket medger man att bedömningen blivit hårdare sedan de tog över kontrollerna för energiskatteavdraget.

– Tidigare låg ansvaret hos energi- eller bränsleleverantören. Nu betalar alla företag full energiskatt och sedan ansöker man om återbetalning hos Skatteverket. När de nya reglerna kom insåg vi att systemet har varit för generöst. Sedan dess har vi en mer enhetlig tillämpning av riktlinjerna för bedömning av om företagets huvudsakliga verksamhet är industriell, säger Titti Campalto, sektionschef på Skatteverket.