Årets ranking av kommunernas företagsklimat är dyster läsning för landets tre största städer. I Stockholm råder status quo medan Göteborg och Malmö backar.

På första plats kommer, liksom 2017, Solna i Stockholm följt av skånska Vellinge och Höganäs.

Stockholm ligger kvar på plats 123 och Malmö halkar ned sex placeringar till plats 159. Göteborg tappar än mer – minus 16 placeringar ned till plats 220 av totalt 290 kommuner.

– Det är bekymmersamt att utvecklingen går bakåt på vissa håll, eftersom de största kommunerna är betydelsefulla för sina regioner. Företagen upplever att politiker och tjänstemän inte förstår näringslivets betydelse för den lokala utvecklingen, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.

Enligt Östlund sänder återkommunalisering av verksamhet och snårig upphandling fel signaler till företagen.

– En ny mandatperiod ligger framför oss. Ett gyllene tillfälle öppnar sig för kommuner att forma verksamheten tillsammans med de lokala företagen.

Enligt årets sammanställning är dock allt fler företagare nöjda med företagsklimatet i respektive kommun. I 157 kommuner har en förbättring skett medan 38 stycken får betyget bra – den högsta antalet sedan mätningen började för drygt 20 år sedan. 46 kommuner blir underkända.

– Företagsklimatet blir allt bättre över hela landet. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete från Svenskt Näringsliv. Samtidigt ökar konkurrensen mellan kommuner. De som har målsättningen att bli bättre måste jobba aktivt, de som inte tar frågan på allvar halkar allt längre ner på rankinglistan.