De svenska välfärdssystemen är, till följd av att de omfattar allt fler och betalas av allt färre, hårt påfrestade och föremål för olika typer av sparbeting. Ett av de mer kontroversiella sätten att spara står bland annat Försäkringskassan i Globen i södra Stockholm för. Där belönas de handläggare som nekar flest personer sjukpenning med högre lön.

Uppgifterna kommer från handläggarna själva och har delgetts bland annat SVT Agenda. Enligt uppgift ska handläggarna inte bara ta hänsyn till om en person är sjuk eller inte, utan alldeles oavsett detta neka sjukpenning och meddela ett visst antal avslag per år.

Måste fylla avslagskvoten
Om man har fyllt sin avslagskvot eller inte tas upp under lönesamtalen med de anställda och används som en parameter för om en handläggare ska få löneförhöjning eller inte. Även mellan dessa samtal och i det dagliga arbetet får handläggare som nekar för få klienter sjukpenning regelbundet påstötningar från chefer om att öka andelen avslag.

En handläggare som pratat med SVT vittnar om att personer som borde ha beviljats sjukpenning har fått nej därför att avslagskvoterna ska fyllas och att dessa personer drabbas hårt ekonomiskt. Systemet tycks inte vara officiellt sanktionerat från högsta nivå på myndigheten men enligt visselblåsande handläggare och fackliga företrädare vara etablerat i praktiken på flera håll, inte bara på Globen-kontoret med 150 handläggare som specifikt pekats ut.

”Inte acceptabelt”
Lars-Åke Brattlund, som är försäkringsdirektör på Försäkringskassan, vill tona ned saken till en isolerad händelse och säger att det som sker inte är acceptabelt. I söndagens sändning av SVT Agenda fick socialminister Annika Strandhäll (S) svara på frågor om vad som försiggår på Försäkringskassans kontor.

Även Strandhäll slog fast att högre lön för fler avslag är en oacceptabel policy. Socialministern uppgav också att hon tagit kontakt med ansvariga på Försäkringskassan för att utreda och åtgärda det som uppdagats.

En fråga som SVT ställde var om regeringen satt för hård press på Försäkringskassan att spara pengar och att det nu avslöjade systemet ska ses som ett resultat av detta. I SVT Agenda påtalades också att antalet svenskar som nekas sjukpenning har ökat och att det ofta rör sig om personer med så betydande nedsättning av arbetsförmågan att Arbetsförmedlingen inte anser att det går att hitta några jobb åt dem.

Kraftig ökning av sjukskrivningarna
Strandhäll ville inte gå med på att det är regeringens mål och styrdokument för att ”åstadkomma en stabil sjukfrånvaro i Sverige” som gett upphov till den här sortens innovativa lösningar på att spara pengar och bättra på siffrorna. Socialministern menade samtidigt att man från regeringens sida är tvingad att agera eftersom sjukskrivningarna ”har ökat med över 70 procent och kostnaden med mångmiljardbelopp”.

Under intervjun med Socialministern i SVT Agenda diskuterades inte vilka de bakomliggande orsakerna är till den kraftigt ökande belastningen på socialförsäkringssystemet, inom vilka grupper det är som antalet klienter hos Försäkringskassan främst ökar, i vilken utsträckning fusk och överutnyttjande bidragit till situationen och andra grundläggande frågor om balansen mellan de som bidrar till socialförsäkringen i relation till hur många som omfattas av den.