De kontroversiella covidvaccinerna kan delvis ligga bakom ökningen av antalet överdödlighetsfall sedan pandemin. Det misstänker nederländska forskare efter att ha analyserat data från 47 stycken länder i väst där man upptäckte mer än tre miljoner fall av överdödlighet sedan 2020 med en fortsatt stigande trend trots vaccineringskampanjer och andra åtgärder.

Forskargruppen på Vrije Universiteit Amsterdam menar att de ”oöverträffade” siffrorna ”väcker allvarlig oro” och uppmanar regeringar att till fullo undersöka de bakomliggande orsakerna, inklusive eventuella vaccinskador.

LÄS ÄVEN: Forskare: Våg av ”turbo-cancer” kan bero på covid-vaccin

”Även om covid-19-vaccin tillhandahölls för att skydda civila från att drabbas av sjuklighet och dödlighet av covid-19-viruset, har misstänkta biverkningar också dokumenterats”, står det i rapporten.

”Både medicinsk personal och medborgare har rapporterat allvarliga skador och dödsfall efter vaccination till olika officiella databaser i västvärlden”, konstaterar man vidare.

Flera allvarliga biverkningar

Forskarna tillägger att det under pandemin dagligen betonades av politiker och media att varje dödsfall i covid-19 spelade roll och att alla liv förtjänade skydd genom inneslutningsåtgärder och vacciner, och att samma slags moral borde gälla även i efterdyningarna av pandemin.

Man konstaterar att siffrorna inkluderar dödsfall av covid-19 men också de ”indirekta effekterna av hälsostrategierna för att hantera virusspridningen och infektionen”.

De varnar för att biverkningar kopplade till covidvaccinen inkluderar ischemisk stroke, akut kranskärlssjukdom, hjärnblödning, hjärt-kärlsjukdomar, koagulation, blödningar, gastrointestinala problem och blodproppar.

LÄS ÄVEN: Fågelinfluensa sprids – nya vaccin kan påtvingas allmänheten