I en debattartikel i Nature påstår bland annat agronomen Johan Rockström att flera känsliga ekosystem och klimatsystem närmar sig oåterkalleliga brytpunkter. Nu vill de tvinga fram politiskt och ekonomiskt agerande runt om i världen.

FN:s klimatpanel IPCC introducerade idén om “tipping points”, ett slags trösklar, för 20 år sedan. Forskare menar att om vi kliver över dem kan det leda till oåterkalleliga förändringar i jordens klimat, skriver SVT.

Vid tillfället trodde forskarna inte att det skulle gå att kliva över de här tröskelpunkterna förrän jordens medeltemperatur steg till 5 grader över förindustriell nivå.

Nu skriver forskare i debattartikeln att några av dessa brytpunkter kan nås redan vid 1-2 graders uppvärmning. Artikeln baserar de på de två senaste IPCC-rapporterna.

Målet med artikeln är att få världens politiker att agera under klimatkonferensen i Madrid som inleds nästa vecka.

Andra klimatforskare kritiserar artikeln

Två forskare på Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, Nina Kirchner och Martin Jakobsson, har läst artikeln och menar att man måste ta artikeln med en nypa salt. De säger att forskarna i artikeln pekar ut och refererar resultat av de värsta scenarierna.

Kirchner och Jakobsson menar att osäkerheten i prognoser för havsnivåhöjningar och issmältning är stor. De anser att det behövs mer data från kritiska områden på Antarktis och Grönland för att täcka kunskapsgapen, skriver SVT.

Forskarna instämmer i det men Johan Rockström säger i ett pressmeddelande att han ändå tycker att man ska ”utlösa ett planetariskt nödläge”.