Att ensamhet är ohälsosamt är sedan tidigare känt, men nu har forskare tagit reda på var gränsen går för hur mycket ensamhet som kan ge en för tidig död. Att bo ensam sägs vara en av riskfaktorerna.

Det är i en ny brittisk studie, som Världen idag uppmärksammar, som man kommit fram till att för mycket ensamhet kan leda till en för tidig död. Studien är den största i sitt slag i vilken man analyserat data om mer än 400 000 personer. Resultatet blev att ju högre grad av ensamhet, desto högre är risken att dö i förtid.

LÄS ÄVEN: Studie: Mäns ensamhet kopplas till ökad cancerrisk

Studiens deltagare fick besvara frågor som hur ofta de kände sig ensamma, hur ofta de fick besök av vänner eller familj och om de bodde själva. Deltagarna följdes upp efter omkring tolv år.

Just att bo ensam visade sig vara en stor riskfaktor, i synnerhet om man inte hade andra sociala kontakter. För de som aldrig hade besök av vänner eller familj var risken att dö i förtid hela 40 procent högre än bland dem som fick dagliga besök.

En gång i månaden

Bara att få besök en gång i månaden tycktes minska riskerna.

– En gång i månaden verkar vara en slags tröskelvärde som gör stor skillnad, säger Jason Gill från universitetet i Galsgow, en av studieförfattarna.

Den förhöjda risken kvarstod även då forskarna tog hänsyn till faktorer som ålder, sjukdomar, rökning, alkoholkonsumtion och socioekonomisk status.

LÄS ÄVEN: Unga vuxna och de äldsta är ensammast i Sverige