Enligt studien från Östra Finlands universitet som publicerats i Psychiatry Research associeras ensamhet bland medelålders män med en ökad risk för cancer. Detta menar man är faktorer som borde ingå som en del av en omfattande hälsovård och förebyggande arbete.

Enligt projektforskare Siiri-Liisi Kraav har man baserat på studier utförda under senare år estimerat att ensamhet kan utgöra en lika signifikant hälsorisk som rökning eller övervikt. Slutsatserna i den nya studien stödjer idén om att denna fråga bör ägnas uppmärksamhet, menar hon.

Studien lanserades på 80-talet med 2 570 medelålders män från östra Finland vars hälsa och dödlighet övervakats fram tills nu. Under uppföljningen utvecklade 649 stycken, eller 25 procent, cancer medan 283 stycken, elva procent, dog av cancer. Ensamhet ökade risken med ungefär tio procent.

Den förhöjda risken observerades oavsett ålder, socioekonomisk status, livsstil, sömnkvalitet, depressionssymptom, BMI, hjärtsjukdom och dess riskfaktorer. Dessutom var dödligheten i cancer högre hos cancerpatienter som var ogifta, änklingar eller skilda i början av studien.