Nya siffror från Folkhälsomyndighetens (FHM) nationella befolkningsundersökning, Hälsa på lika villkor, visar att ensamhet och isolering är vanligast hos unga vuxna och befolkningens allra äldsta. I en åldersgrupp upplever dubbelt så många män som kvinnor ensamhet.

För första gången någonsin har FHM ställt frågor som rör ensamhet och isolering i Hälsa på lika villkor. Undersökningen visar att var fjärde svensk över 16 år besväras av ensamhet och isolering. Av landets unga vuxna, 16-29 år gamla, är det så många som var tredje person.

Det framgår också att män i familjebildande ålder är mer ensamma än kvinnor. Dubbelt så många män som kvinnor i åldern 16-44 år uppger att de inte har någon att anförtro sig åt.

Samnytt har tidigare rapporterat om en undersökning som den sociala medieplattformen Yubo genomfört, som visar att svenska ungdomar mår psykiskt sämst av alla i de nordiska länderna. Nästan hälften av de tillfrågade uppgav att de upplever ensamhet och var tredje sade sig vara deprimerad.

LÄS ÄVEN: Undersökning: Svenska ungdomar Nordens ensammaste och olyckligaste

De äldsta hårt drabbade

Bland de allra äldsta, 85-plussarna, uppger 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen, att de upplever ensamhet och isolering.

– Fler kvinnor i de äldre åldersgrupperna känner sig ensamma och isolerade. Ensamhet är också vanligare bland personer som har en lägre inkomst och bland dem som inte yrkesarbetar, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

LÄS ÄVEN: Åtta av tio unga drabbade av ofrivillig ensamhet