Huruvida ”boten är värre än soten” har varit och är fortfarande föremål för en livlig debatt. Ett stort forskarteam från prestigefyllda Harvard University i USA slår nu fast att riskerna med att vaccinera sig överväger fördelarna i varje fall för personer i yngre åldrar.

Rapporterna om biverkningar av de experimentella och endast snabbtestat nödgodkända covid-vaccinerna har duggat tätt ända sedan massvaccineringsprogrammen inleddes. I takt med att coronaviruset muterat till varianter som ger väsentligt mildare symptom ansluter sig allt fler professionella bedömare till hållningen att nyttan med att vaccinera sig inte uppväger de risker det för med sig.

Senast i raden att gå ut med det beskedet är en grupp medicinska forskare på anrika och prestigefyllda Harvard University i USA. Man uppmanar nu makthavare världen över att slopa alla vaccinkrav för unga.

Rådet grundar sig på en ny studie som forskarteamet publicerat där man väger nyttan i form av skydd mot covid mot riskerna i form av biverkningar med att ta sprutorna. Och det råder ingen tvekan om utfallet. Forskarna slår fast att riskerna är så pass mycket större än nyttan att det är ”etiskt oförsvarbart” att kräva att unga friska människor med bra immunförsvar ska vaccinera sig.

Vaccineringstvång som inte tar hänsyn till individuell hälsostatus och tidigare infektion är oetiskt”, skriver en av forskarna i teamet, epidemiologen Allison Krug, i ett inlägg på Twitter som hon nålat fast överst i sitt flöde.

Teamet har räknat ut att på varje covid-smittat person som på grund av vaccinskydd inte behöver vårda på sjukhus går det mellan 20 till 100 personer som drabbas av biverkningar. Med en så stor slagsida mellan nytta och risker går det inte att försvara ett fortsatt vaccineringstvång, anser man.

De vetenskapliga rönen visar vad sunt förnuft har berättat för oss i två år: mRNA-vaccinerna är i princip värdelösa för unga, friska vuxna”, slår forskarteamet fast i den nu publicerade rapporten.

En, två, tre och nu fyra doser

Från början var det tänkt att det skulle räcka med en dos, men ganska snart ändrades det till att fullvaccinering likställdes med två doser. När krav kom på ytterligare sprutor valde man av pedagogiska skäl att kalla det för ”boosters”. Även där skulle det initialt räcka med en tredje injektion men nu är spruta nummer fyra på tapeten. Och en femte diskuteras redan.

Det är framför allt dessa ”boosters” som forskarteamet från Harvard nu bestämt avråder från och manar politikerna till att inte försöka tvinga unga friska människor att ta. I USA där teamet är verksamt är det fortfarande obligatoriskt på många skolor att ta dessa påfyllningsdoser för att få tillträde till lokalerna och kunna bedriva sina studier.

Mjukare linje i Sverige och Danmark

Folkhälsomyndigheten i Sverige har länge legat på för massvaccinering och velat tona ned riskerna för biverkningar. Men även här börjar man nu mjukna och uppmanar inte längre friska personer under 65 år att ta den fjärde booster-dosen. Myndighetens enhetschef Sara Byfors hänvisade i ett uttalade till belastningen på vårdens knappa resurser, till att vaccineringen inte gör någon nytta och till risken för biverkningar.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen gått ut med att man helt upphör med vaccinering av personer under 50 år, såvida det inte finns starka indikationer för något annat. Det gäller alltså inte endast påfyllnadsdoser utan även grundvaccinering.

Parallellt ökar dock antalet smittade i covid. De nya muterade varianterna anses vara mer smittsamma än det ursprungliga viruset. Men då nästan ingen blir allvarligt sjuk bedöms behovet av att vaccinera sig som litet för den som har ett fullt fungerande immunsystem.

LÄS ÄVEN: Danmark slutar covidvaccinera personer yngre än 50 år