Statistik visar att invandrare är överrepresenterade när det gäller trafikolyckor i landet. Nu ska forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, inleda en studie över invandrares trafiksituation och hur den kan förbättras. Kostnaden blir 3,6 miljoner kronor för skattebetalarna.

I ett pressmeddelande förklarar Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, att Nils Petter Gregersen och Mohammad-Reza Yahya ska dra igång forskningsprojektet ”Invandrare i det svenska vägtransportsystemet”. VTI skriver att man ska öka kunskapen om invandrares trafiksituation genom att analysera deras rörlighet, säkerhet, trygghet och jämställdhet inom transportsystemet.

Studien, som finansieras med 3,6 miljoner genom Trafikverket, kommer beröra flera aspekter grundligt – alltifrån deras möjlighet att förstå busstidtabeller och vilka resvanor de har till olycksstatistik och körkortsutbildning i olika länder.

Bakgrunden till den nya studien är enligt VTI att invandrare betydligt oftare är inblandade i trafikolyckor än svenska förare och man tror därför att den här studien kommer att bidra till en förbättring framöver.

– Vi är måna om att poängtera att det givetvis inte går att dra alla invandrare över en kam, förklarar Nils Petter Gregersen.

”Kunskapen saknas hos de flesta invandrare”
Genom att granska trafikolyckor som olika invandrargrupper varit inblandade i ska forskarna ta reda på deras förarbeteenden, attityder och normer. Det är en granskning som inte är nödvändig för infödda svenskar påpekar en av forskarna.

– Som svensk är man uppfödd med trafiksäkerhetskunskap redan från dagis. Den kunskapen saknas hos de flesta invandrare. Det leder till att vi har olika beteenden, förklarar Gregersen.

270% högre risk
Enligt VTI har man hittills kommit fram till att risken för inblandning i trafikolycka är högst bland körkortsinnehavare som är födda i Mellanöstern och Nordafrika. I dessa grupper är det hela 270 procent högre risk för trafikolyckor än bland infödda svenska körkortsinnehavare.

Forskaren Mohammad-Reza Yahya vid VTI anser att det finns många förklaringar till att olycksfrekvensen är hög bland invandrare. Yahya poängterar att körkortsutbildningen har en varierande kvalité i vissa länder men även synen på risker i trafiken.

”Värderar livet på olika sätt”
– Man kan värdera livet på olika sätt. Har man varit med om krig och katastrofer i sitt hemland betyder inte bilbältet särskilt mycket. Får man då heller ingen information i Sverige om varför det är viktigt med bilbälte är det lätt att strunta i att använda bältet eller bilbarnstolen, förklarar Yahya.

Studien kommer även att behandla språksvårigheter under körkortsutbildningen och resvanor utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bland annat hur möjligheten ser ut för invandrarkvinnor att ta körkort.