Efter att ha låtit Miljöpartiet härja fritt och förstöra den tidigare så stabila svenska elförsörjningen meddelade Socialdemokraterna på onsdagen sitt nya förslag ”för att ta tillbaka kontrollen över elmarknaden”.

I pressmeddelandet låter Socialdemokraterna meddela att man fortfarande skyller de skenande elpriserna på Putin.

Svenska hushåll befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation. Putins energikrig har drivit upp elpriserna, eldat på inflationen och kraftigt minskat hushållens marginaler.

Därmed lanserar man ”folkhemsel” som går ut på att staten ska auktionera ut långa kontrakt på el som garanterar producenter en stabil och förutsägbar intäkt.

LÄS ÄVEN: Vattenfall har ansökt om att bygga ny kärnkraft

– Vårt förslag om Folkhemsel innebär en elmarknad som står på vanligt folks sida. Där svenska hushåll får ett lågt och stabilt elpris för en stor del av deras baskonsumtion av el. Sådana kontrakt finns redan för stora elkunder och nu vill vi se till att vanligt folk får samma möjligheter. Vi förväntar oss att regeringen skyndsamt tar vidare vårt förslag, säger Magdalena Andersson (S).

– Vi vill sänka elpriserna för hushållen genom att auktionera ut långa kontrakt. Det ger vanliga hushåll samma möjlighet som stora företag att ta del av priser som ligger nära den verkliga produktionskostnaden. Regeringens passivitet i den här frågan duger inte när svenska hushåll riskerar instabila och höga elpriser, säger Fredrik Olovsson (S).

LÄS ÄVEN: Rapport: Vinterns elkaos orsakades av nedlagd kärnkraft