Annonsintäkterna för media fortsätter att rasa. Störst är tappet för kvällspressen som på bara ett år förlorat nästan 36 procent. Det visar en sammanställning som Sveriges mediebyråer gjort.

Men även dagspress (-14,9 procent) populärpress (-21,6 procent) och fackpress (-10,2 procent) tappar. Totalt för alla medier handlar det om ett ras på 22,3 procent. Det är siffrorna för pappersupplagorna för mars i år som jämförts med samma månad förra året.

Jochum Forssell, som är vice vd på mediebyrån IUM, säger i en kommentar till Medievärlden att man förra året hoppats på att det branta nedgången skulle plana ut. Så har emellertid inte blivit fallet. Tvärtom har minussiffrorna accelererat igen.