Värdet på kronan fortsätter att rasa. Inte sedan 2002 har den svenska valutan haft en så svag ställning gentemot den amerikanska dollarn som idag. Strax innan lunch på tisdagen sjönk växelkursen under 9,7 kronor per dollar. Det rapporterar bland annat Dagens Industri.

Kronan försvagas även mot euron som just nu står i strax under 10,8 kronor. Kronan har under en längre tid kontinuerligt försvagats mot andra valutor, däribland USA-dollarn. Bara sedan lutet av juni i år har kronan tappat drygt drygt 43 mot den amerikanska valutan.

En orsak till den sjunkande kronkursen uppges vara Riksbankens kritiserade räntestrategi. Minusränta gör Sverige till ett ointressant land för internationella investerare. Oro kring en svensk bostadsbubbla bidrar också enligt bedömare.

Medan de svenska exportföretagen och turisthotellen kan gynnas av en låg kronkurs tar hushållen ekonomiskt stryk, att utlandssemestra och handla inom eurozonen har blivit markant dyrare för konsumenterna.

Läs mer om den svenska kronans kursfall HÄR: