Antalet människor som tar sig in i EU olagligt ökar kontinuerligt. Myndigheter och media i Ungern uppmärksammar det eskalerande problemet men i Sverige lyser såväl information som diskussion med sin frånvaro.

De ungerska myndigheterna rapporterar att man under 2022 gripit 269 254 illegala migranter – i genomsnitt 738 personer per dag. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan då motsvarande siffror var 122 239 gripna illegala och genomsnittet 335 personer per dag.

Sifforna och den alarmerande ökningen kommunicerades på onsdagen av premiärminister Viktor Orbans chefssäkerhetsrådgivare György Bakondi som också berättade att för närvarande 2 500 människosmugglare från 73 länder skakar galler i ungerska fängelser.

Bakondi påtalade vidare att landets gränsövervakning årligen kostar 650 miljarder forinter (cirka 20 miljarder svenska kronor), en summa som de ungerska skattebetalarna till 98,5 procent får stå för – detta trots att insatserna i slutänden främst skyddar länder som Sverige och Tyskland dit de allra flesta illegala migranter försöker ta sig.

Tonläget här är också – i kontrast till det gränsskydd mot den illegala massinvandring som Ungern bekostar – påfallande hårt och negativt. Utan det skulle Sverige översköljas av migratvågor än mer okontrollerbara än dagens.

De stridaste strömmarna av illegala kommer via Balkan, berättade Bakondi på onsdagens pressträff. Han larmade också för den kraftiga ökning man nu ser – en fördubbling på bara ett år.

Den absoluta majoriteten av de som grips är enligt den ungerska regeringen personer som betalat stora summor till människosmugglare för att ta sig in i EU och som kastat sina identitetshandlingar, vilket i allmänhet indikerar att man vet om att man under sin rätta identitet och nationalitet saknar giltiga asylskäl.

Tyst i Sverige om eskalerande problemet

De som på det här sättet tar sig in i EU har sällan Ungern som slutmål men desto oftare Sverige. Ändå råder det tystnad i såväl den svenska medierapporteringen som partipolitiska debatten om den eskalerande illegala invandringen, en omständighet som den tidigare SD-toppen och Ungernkännaren Erik Almqvist kritiserar i ett inlägg på Twitter:

En försiktig uppskattning är att det i Sverige ackumulerat över tid finns minst ett par hundra tusen personer som uppehåller sig här olagligt – många asylsökare som fått avslag och gått under jorden i stället för att återvända, andra sådana som aldrig gett sig till känna för de svenska myndigheterna.

Men ingen vet säkert hur många de är, mörkertalet är stort och siffran kan vara väsentligt högre. Starka vänsterliberala krafter har också länge motsatt sig att något görs för att få klarhet och vända utvecklingen. Inre gränskontroller för att hitta personer med illegal vistelsestatus får endast utföras i begränsad utsträckning och på begränsat antal platser och de som ändå görs kritiseras för att utgöra ”rasprofilering”.

Den nya svenska regeringen har på Sverigedemokraternas initiativ aviserat att en fysisk uppsökande folkräkning ska göras under mandatperioden för att få kontroll över situationen och så långt det är möjligt förvarsta och utvisa de som inte har rätt att befinna sig här.

Regeringen vill också införa en rapporteringsplikt för offentliganställda i vården och andra samhällsfunktioner där man idag ofta ser genom fingrarna med de illegala man kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete.

Båda initiativen motarbetas dock intensivt från vänsteroppositionellt håll, och aktivistiska krafter manar till obstruktion och lagbrott i form av så kallad civil olydnad om förslagen blir verklighet.

LÄS ÄVEN: Regeringen inför skärpta gräns- och utlänningskontroller
LÄS ÄVEN: SD kräver folkräkning med hembesök