Kommunen överklagar nu ytterligare en gång till kammarrätten.

I september 2017 beslutade Vellinge kommunfullmäktige att införa ett lokalt tiggeriförbud.

Detta upphävde länsstyrelsen ett par månader senare med hänvisning till att själva insamlingen inte påverkat den allmänna ordningen.

I november överklagade kommunen beslutet vilket nu prövats av förvaltningsrätten i Malmö, där man alltså går på länsstyrelsens linje.

”Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat”, skriver rätten i sitt domslut.

Man menar också att kommunen bara får besluta om lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs och då klagomålen gjorts av enskilda kommuninvånare, och man bedömer att den allmänna ordningen inte påverkats, strider de lokala föreskrifterna därmed mot kommunens förskrivningsrätt och på det sättet även mot ordningslagen och ska därför upphävas.

– Jag är inte förvånad, men samtidigt är det fortfarande ett märkligt beslut. Det är så många otydligheter. Man ställer andra krav än man gör på andra områden, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge, till SVT Nyheter Skåne.