Fotbollsklubben Lärje Angereds IF har fostrat ett flertal framgångsrika talanger och låg tidigare i division två. Efter ett antal turer med bland annat sammanslagning med andra klubbar och sedan utbrytning till egen klubb igen föll man ned till division fyra men tvingades av ekonomiska skäl dra sig ur seriespelet helt. Nu kan dessutom spelarna inte nyttja sin klubbstuga som tidigare då den den används som härbärge för hitresta personer från Östeuropa, eller ”bostadslösa” som de kallas när Göteborgs-Posten rapporterar om händelsen.

Det var i början av april som Lärje Angereds IF tvingades ta beslutet att ta sitt A-lag ur seriespelet i division 4. ”Det gör ont i hjärtat” säger klubbens kassör till GP men med bara utgifter och inga inkomster var inget annat möjligt.

Fotbollsverksamheten har sedan dess legat nere men planer finns på att dra igång nya grupper till hösten. Klubbstyrelsen har dock under tiden och till medlemmars och aktivas upprördhet valt att upplåta den 300 kvm stora klubbstugan intill klubbens träningsplan för vad man kallar ”bostad för östeuropéer som är i Sverige på turistvisum”.

Eftersom klubben fått lokalbidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen för klubbstugan har frågetecken rests kring om beslutet att använda den som härbärge för hitresta östeuropéer är tillåtet.

Upplåtelsen har också tilldragit sig Räddningstjänstens intresse som nyligen skickade ut en brandinspektör på besök. Enligt myndigheten är lokalen inte godkänd att användas för sådan verksamhet.

Dock ska vid besökstillfället inga migranter ha funnits på plats i klubbstugan, varför ingen akut myndighetsåtgärd vidtogs. Däremot har en anmälan av överträdelsen skickats till stadsbyggnadskontoret.

Peter Johansson, som är chef för brandskydd och tillsyn vid räddningstjänsten i Storgöteborg, säger till GP att man numera allt oftare stöter på sådana här improviserade boenden i alla möjliga typer av fastigheter, som inte är avsedda att vara bostäder.

Klubbstugan ligger intill Eriksboskolan, där rektor Camilla Haglund de senaste veckorna fått oroliga frågor kring vad som pågår i stugan vid tider på dygnet då det inte borde vara verksamhet där. De frågorna har hon inte kunnat besvara då skolan inte fått någon information.

Enligt Enis Radoncic, som är styrelseledamot i Lärje Angereds IF, ska det inte röra sig om någon kontinuerlig upplåtelse till migranter utan verksamhet av mer tillfällig natur för ”några killar som inte hade någonstans att bo”. Han är emellertid svävande på målet kring om de har flyttat ut eller fortfarande är kvar i klubbstugan men säger till GP att klubben inte fått betalt för att inhysa migranterna.

Klubbstugan ligger i ett ”utsatt område” och har tidigare vid flera tillfällen eldhärjats i anlagda bränder.